Η καλλιέργεια της φράουλας στην Ηλεία, οι διαφορετικές ποικιλίες και η υφιστάμενη κατάσταση

Thumbnail Image
Date
2023-09-19
Authors
Γούργαρη, Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η καλλιέργεια τις φράουλας στην Ηλεία, οι διαφορετικές ποικιλίες και η υφιστάμενη κατάσταση», εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην Τεχνολόγων Γεωπόνων – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Αμαλιάδα). Στόχος της είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών του φυτού της φράουλας και των τρόπων καλλιέργειάς της με έμφαση στην περιοχή του νομού Ηλείας.Το περιβάλλον καλλιέργειας, οι καλλιεργητικές τεχνικές, τα λιπάσματα,οι εχθροί, οι ασθένειες, η φυτοπροστασία, η συγκομιδή, η συσκευασία και τα στατιστικά δεδομένα είναι τα επί μέρους κεφάλαια μέσα από τα οποία γίνεται η προσέγγιση της καλλιέργειας της φράουλας στην Ηλεία. Τέλος, εξετάζονται οι καλλιεργούμενες ποικιλίες που χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς στην περιοχή μελέτης.
Description
Keywords
Φράουλες, Ηλεία, Καλλιέργεια φράουλας, Ποικιλίες φράουλας
Citation