Αειφόρος κατανάλωση

Thumbnail Image
Date
Authors
Λάζαρη, Γεωργία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η σύγχρονη κοινωνία απαρτίζεται από κανονιστικά πλαίσια και ρυθμιστικούς κανόνες με στόχο την εύρυθμη λειτουργία και την μελλοντική ανάπτυξη και ευμάρεια. Η δημιουργία κανόνων πηγάζει από την ίδια την κοινωνία και ακολουθεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων. Η βιωσιμότητα τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί επιλογή αλλά και ανάγκη της ανθρωπότητας για να αντιμετωπίσει τις αλλαγές στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Η παρούσα διπλωματική ερευνητική εργασία έχει ως στόχο να αναπτύξει την έννοια της βιωσιμότητας και της βιώσιμης και αειφόρου κατανάλωσης. Η κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών ανέκαθεν απασχολούσε τις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα το Μάρκετινγκ. Η βιώσιμη κατανάλωση είναι ένα σχετικά νέο πεδίο που εξετάζεται και έχει ως στόχο να μελετήσει τις απόψεις του καταναλωτή σχετικά με την βιωσιμότητα, να εντοπίσει νέες ανάγκες και επιθυμίες και να προβλέψει τυχόν μελλοντική αλλαγή στις καταναλωτικές του συνήθειες. Αυτή η εργασία πραγματεύεται την έννοια της βιωσιμότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης και αναλύει την έννοια της αειφόρου κατανάλωσης και της συμπεριφοράς του καταναλωτή. Το πρώτο μέρος της διπλωματικής εργασίας σχετίζεται με το θεωρητικό μέρος της έρευνας μας, την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας. Έπειτα από βιβλιογραφική και βιβλιογραφική ανασκόπηση δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο το οποίο και μοιράστηκε σε καταναλωτές χωρίς δημογραφικούς περιορισμούς. Τα ευρήματα που προέκυψαν αποτελούν μία σαφή και πλήρη εικόνα του προφίλ του Έλληνα καταναλωτή σχετικά με τις περιβαλλοντικές ανησυχίες και ευαισθησίες του που συνδέονται με την καταναλωτική του συμπεριφορά για πράσινα προϊόντα/υπηρεσίες και συγκεκριμένα για τα πράσινα τρόφιμα. Η επισκόπηση στο τέλος της εργασίας παρατηρεί κοινά σημεία της θεωρίας και παλαιότερων ερευνών με την παρούσα και θέτει τις βάσεις για περεταίρω έρευνα στο μέλλον.
Description
Keywords
Αειφόρος κατανάλωση, Πράσινη κατανάλωση, Βιώσιμη κατανάλωση, Συμπεριφορά Έλληνα καταναλωτή, Παράγοντες κατανάλωσης, Πρόθεση αγοράς
Citation