Πειραματική & αριθμητική μελέτη συγκολλητών συνδέσμων μεταξύ διαφορετικών υλικών

Thumbnail Image
Date
Authors
Χαριτίδης, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η πειραματική μελέτη και η αριθμητική ανάλυση συμμετρικών και μη συμμετρικών συνδέσμων με στόχο την βαθύτερη διερεύνηση του φαινομένου, δεδομένου ότι στην διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές μεταξύ των πειραματικών αποτελεσμάτων και των υπαρχόντων θεωρητικών προβλέψεων του συντελεστή καμπτικής ροπής, ιδίως μετά τη διάβρωση των υλικών του συνδέσμου, που είναι ένα τυχαίο γεγονός του οποίου την έκταση δεν μπορούμε να προκαθορίσουμε, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ανόμοιων υλικών. Επίσης, δεν υπάρχει ενιαία θεωρία για όλα τα μήκη κόλλησης.
Description
Keywords
Κόλλα, Σύνθετα υλικά, Πεπερασμένα στοιχεία
Citation