Πιλοτικά δεδομένα για την συσχέτιση παραμέτρων φωνής και κατάποσης σε ασθενείς με μυοτονική δυστροφία τύπου I και τύπου II

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-16

Authors

Παπαρούνα, Σοφία-Παρασκευή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ο σκοπός της συγκεκριμένης πιλοτικής έρευνας είναι η μελέτη του βαθμού εμφάνισης συσχέτισης της φωνής με την κατάποση σε ασθενείς με Μυοτονική Δυστροφία τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι να οριστεί η δυνατότητα χρήσης παραμέτρων φωνής ως βιοδείκτες για την πρόγνωση παθολογίας ή διαταραχής στην κατάποση, δηλαδή τον εντοπισμό διαταραχής κατάποσης μέσω παραμέτρων φωνής. Μέσω αυτού θα μπορεί να μελετηθεί η πρόγνωση της ασθένειας, σε τομείς που αφορούν στην επιστήμη της λογοθεραπείας. Συνεπώς, με τον εντοπισμό της κάθε δυσκολίας προβλέπεται να μπορεί να παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία, επικεντρωμένη στο συγκεκριμένο ασθενή. Η παρούσα έρευνα, αποτελεί πρώτη εφαρμογή της χρήσης των παραμέτρων φωνής ως εντοπιστικά εργαλεία, καθώς και πρώτη μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας τους ως βιοδείκτες. Για τις ανάγκες της έρευνας, τα πιλοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης ασθενών με DM1 και DM2 οι οποίοι συναίνεσαν στη χρήση αυτών, ανώνυμα, ώστε να πραγματοποιηθεί η έρευνα. Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα φωνής και κατάποσης, τα οποία θα αναλυθούν λεπτομερώς στην συνέχεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι παράμετροι της φωνής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για των εντοπισμό δυσκολιών στην κατάποση∙ να χρησιμοποιούνται δηλαδή ως εργαλεία που θα προβλέπουν τον βαθμό εμφάνισης συμπτωμάτων δυσφαγίας, μιας και συσχετίστηκαν δυσκολίες στην κατάποση με παθολογικά δεδομένα της φωνής. Επομένως η παρούσα πιλοτική έρευνα αποτελεί πρώτη εφαρμογή των προαναφερθέντων και στη συνέχεια, μπορεί σε αυτή να βασιστεί η πιο λεπτομερής και εις βάθος έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα.

Description

Keywords

Μυοτονική δυστροφία, Παράμετροι φωνής, Κατάποση, Πρόβλεψη, Βιοδείκτες

Citation