Επίδραση της περιεκτικότητας σε κόκκους αλουμινίου στην υποβάθμιση των μηχανικών ιδιοτήτων κοκκωδών συνθέτων υλικών Epoxy-Al που υπόκεινται σε θερμική κόπωση

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-15

Authors

Τζαφέρη, Γαρυφαλλιά

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης της περιεκτικότητας σε κόκκους καθώς και του αριθμού των κύκλων φόρτισης στη μηχανική συμπεριφορά σύνθετων υλικών εποξειδικής ρητίνης ενισχυμένων με σωματίδια αλουμινίου που υπόκεινται σε θερμική κόπωση. Αρχικά, παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των σύνθετων υλικών και η θεωρία της θερμικής κόπωσης, καθώς και της κάμψης. Στη συνέχεια, παρατίθεται ο τρόπος κατασκευής των σύνθετων υλικών σε διάφορες περιεκτικότητες σε κόκκους αλουμινίου. Τα δοκίμια αυτά υποβλήθηκαν σε θερμικούς κύκλους φόρτισης. Για τον μηχανικό τους χαρακτηρισμό πραγματοποιήθηκαν πειράματα κάμψης τριών σημείων, από τα αποτελέσματα των οποίων προέκυψαν συμπεράσματα της μηχανικής συμπεριφοράς των υλικών αυτών συναρτήσει της περιεκτικότητας σε κόκκους καθώς και των κύκλων φόρτισης. Τέλος, εφαρμόστηκαν τα μοντέλα Residual Property Model (RPM) και Property Prediction Model (PPM), που έχουν αναπτυχθεί από τον καθηγητή κ. Γ. Παπανικολάου, ώστε να γίνει η σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων με τις αντίστοιχες προβλέψεις. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα περιγράφονται στο τελευταίο κεφάλαιο.

Description

Keywords

Σύνθετα υλικά, Σωματίδια αλουμινίου, Εποξειδική ρητίνη, Θερμική κόπωση, Μηχανικός χαρακτηρισμός, Κάμψη τριών σημείων, Θερμικές τάσεις, Μέτρο ελαστικότητας, Αντοχή σε κάμψη

Citation