Ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών σε συνθήκες πανδημίας Covid-19

Thumbnail Image
Date
2022-11-09
Authors
Λιόπετα, Παρασκευή
Ψαρράκου, Δέσποινα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας κατά των γυναικών, μία έννοια, η οποία με την έλευση της πανδημίας Covid-19 έχει αποτελέσει βασικό σημείο εστίασης της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και αντικείμενο ενδιαφέροντος πολλών ερευνητικών εργασιών. Αδιαμφισβήτητα, αποτελεί κοινό τόπο η άποψη ότι η βία κατά των γυναικών είναι ένα φαινόμενο που συναντάται σε διαφορετικούς πολιτισμούς και εκδηλώνεται σε 2 παγκόσμια κλίμακα, ανεξαρτήτως από την κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική τάξη από την οποία προέρχεται το άτομο που τη βιώνει. Η πανδημία COVID-19 ανάγκασε πολλές οικογένειες να μείνουν σπίτι τους για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τα περιστατικά βίας να αυξηθούν τρομακτικά. Η βία στην οικογένεια είναι ένα έγκλημα που διώκεται αυτεπάγγελτα και τιμωρείται από το νόμο. Δυστυχώς όμως, η μορφή της κινείται μεταξύ συγκάλυψης και ανοχής απέναντι στα θύματα της. Αυτό, διότι, η βία από το χθες έως και το σήμερα αποτελεί την πεποίθηση της ιδιωτικότητας μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι που δυσχεραίνει την εξάλειψη της, παγιώνει το φαινόμενο σταδιακά και κάνει εντονότερη την αδυναμία των θυμάτων της. Μέσω της βιβλιογραφικής μας ανασκόπησης επιδιώκουμε να σχηματίσουμε μια σαφή εικόνα του προβλήματος, προσεγγίζοντάς το μέσα από τα πολυπαραγοντικά μοντέλα ανάλυσης της ενδοοικογενειακής βίας, τη διαπολιτισμική της διάσταση, το προφίλ του θύματος και του θύτη. Διερευνήσαμε τους επιβαρυντικούς παράγοντες για την όξυνση του φαινομένου την περίοδο της πανδημίας, τι συντάσσει το νομικό πλαίσιο, και ποιες οι στρατηγικές πρόληψης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας την περίοδο του υποχρεωτικού εγκλεισμού. Επιπλέον, αναδείχθηκε η συμβολή και η αναγκαιότητα των επαγγελματιών της Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίοι παρότι τις σοβαρές προκλήσεις, ανταποκρίθηκαν επάξια στις κοινωνικές ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία επιδιώκει την ποιοτική προσέγγιση και αποτύπωση του προβλήματος της ενδοοικογενειακής βίας, σε δείγμα κακοποιημένων γυναικών, την περίοδο της πανδημίας. Εστιάζει στο «τί», «πώς» και «γιατί». Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας αναδεικνύουν τις διαστάσεις του προβλήματος στον εν λόγω πληθυσμό και τις επιπτώσεις που επιφέρει στη σωματική, την ψυχική υγεία και τους βασικούς τομείς της ενσωμάτωσης των γυναικών επιζήσασων.
Description
Keywords
Ενδοοικογενειακή βία, Γυναίκες, Πανδημία, Κοινωνική εργασία
Citation