Εξόρυξη δεδομένων με τεχνικές εκμάθησης πολλαπλών περιπτώσεων

Thumbnail Image
Date
Authors
Μπρανίκας, Ευστάθιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη μιας κατηγορίας αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που αφορούν την εκπαίδευση πολλαπλών στιγμιοτύπων (multiple instance learning). Συγκεκριμένα, έπειτα από εκτενή μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία αναλύεται λεπτομερώς, επελέγη ένας αλγόριθμος ο οποίος σαν στόχο έχει την αναγνώριση εικόνας, ο JC2MIL. Έπειτα από την πλήρη κατανόηση και περιγραφή του αλγορίθμου, μια σειρά από πειράματα έλαβαν χώρα σε συγκεκριμένα δεδομένα ώστε να συγκριθεί με άλλους αλγορίθμους της σχετικής βιβλιογραφίας. Τέλος, η διπλωματική αυτή εργασία εστιάζει σε μεθόδους που σκοπό έχουν να βελτιώσουν την απόδοση του εν λόγω αλγορίθμου. Προηγουμένως αναλύονται οι έννοιες και οι μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται για την ενδεχόμενη βελτίωση του αλγορίθμου, οι οποίες εστιάζουν αποκλειστικά στην επιλογή στιγμιοτύπων προς αφαίρεση. Σε μια σειρά πειραμάτων συγκρίνουμε τα αποτελέσματα, τόσο ως προς την απόδοση αλλά και τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα πειράματα που έγιναν. Επίσης εξάγονται χαρακτηριστικά από εικόνες για σύγκριση της ακρίβειας στις διάφορες περιπτώσεις.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Εξόρυξη δεδομένων
Citation