Η αρχιτεκτονική αναφοράς μαθησιακών χώρων CROP : μια πρώτη προσέγγιση

Thumbnail Image
Date
2012-10-16
Authors
Τσιακμάκη, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην αναφορά αυτή μοντελοποιούμε το πρόβλημα παροχής υπηρεσιών μάθησης ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμοστική απόκριση του συστήματος σε διαπιστούμενες ανάγκες του χρήστη. Η πρότασή μας επεκτείνει και βασίζεται στο πρότυπο της Αρχιτεκτονικής CROP (Concept-Resource-Order-Product) Μαθησιακών Αντικειμένων. Στην προτεινόμενη αντίληψη, οι Υπηρεσίες Μάθησης, νοούμενες ως Δικτυακές Υπηρεσίες (Web Services) με αντικείμενο την παροχή Μαθησιακών Αντικειμένων, οργανώνονται σε Μαθησιακούς Χώρους (Learning Domains) και συνεργάζονται με στόχο τη δυναμική (run-time) σύνθεση ή τροποποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων CROP που να ανταποκρίνονται τόσο (α) σε χαρακτηριστικά του Χρήστη (γνωσιακά, στυλ, προτίμησης κλπ, γνωστά από το μοντέλο του χρήστη), όσο και (β) σε δυναμικά διαπιστούμενες ανάγκες ή προβλήματα (π.χ. χαμηλή απόδοση σε τεστ, αιτούμενο από το χρήστη πρόσθετο επεξηγηματικό υλικό κλπ) κατά τη διάρκεια χρήσης.
Description
Keywords
Σημασιολογικός ιστός, Υπηρεσίες μάθησης
Citation