Εγκαύματα και ο ρόλος του νοσηλευτή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-03-14

Authors

Ντοβίνος, Ευστάθιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Εισαγωγή: Η περίπτωση των εγκαυμάτων είναι μια αρκετά ζωτικής σημασίας κατάσταση και πάνω στη νοσηλευτική κατανόηση του θέματος απαιτεί αρκετά καλή γνώση της ανατομίας αλλά και της φυσιολογίας του δέρματος και των ιστών αυτού. Οι νοσηλευτικές ενέργειες σε περιστατικά εγκαυμάτων απαιτούν μεγάλη ακρίβεια δεξιοτεχνία και γνώση προκειμένου να οδηγηθεί σε μια καλή έκβαση. Επρόκειτο για μια αδιαμφισβήτητα εξιδεικευμένη νοσηλευτική πράξη στην οποία ο νοσηλευτής διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την ομαλή έκβαση του περιστατικού. Συνδυασμός καλής γνώσης του θέματος με καλή γνώση πρωτοκόλλου νοσηλευτικής αντιμετώπισης του θέματος κρίνονται απαραίτητα όταν μιλάμε για εγκαύματα. Σκοπός: Στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να αναδειχθεί η σημασία των εγκαυμάτων, η βαρύτητα τους αλλά και η βαρύτητα της νοσηλευτικής πράξης σε τέτοιου είδους περιστατικά. Μέθοδος: Η δημιουργία και τελική δομή της πτυχιακής εργασίας αποτελεί απόρροια βιβλιογραφικής ανασκόπησης οπού χρησιμοποιήθηκαν ελληνικές πηγές βιβλιογραφίας μέσα από επιστημονικά βιβλία, συγγράμματα, πηγές και μέσα από διαδικτυακές πηγές βασισμένες σε επιστημονικές αναλύσεις και επεξηγήσεις του θέματος που θα αναλυθεί. Συμπέρασμα: Τα θύματα των εγκαυμάτων ζητούν ταχεία ανάρρωση και επιτυχή επανόρθωση των σωματικών αλλοιώσεων ώστε να επιστρέψουν στη ¨κανονικότητα¨ τους. Στη πραγματικότητα η αποκατάσταση για ένα ελαφρύ έγκαυμα είναι επιτυχής και σχετικά άμεση όμως αυτό δε συμβαίνει για όλες τις περιπτώσεις καθώς πολλά βαριά εγκαύματα πιθανόν να αλλάξουν μια ανθρώπινη ζωή οριστικά. Η σωστή αντιμετώπιση ενός εγκαύματος απαιτεί σωστές και έγκαιρες κινήσεις στις δυο κύριες φάσεις αποκατάστασης του την οξεία και την επανορθωτική. Όπως σε κάθε περίπτωση έτσι κι εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απαιτείται σωστή συνεργασία θεραπευτικού με νοσηλευτικού προσωπικού. Λέξεις Κλειδιά: Έγκαυμα, τραύμα, αποκατάσταση, Μονάδα εγκαυμάτων, Νοσηλευτικές ενέργειες.

Description

Keywords

Εγκαύματα, Τραύματα, Αποκατάσταση υγείας

Citation