Δεξιότητες ζωής και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

datacite.contributor.RelatedPersonΠαναγιωτόπουλος, Γεώργιος
datacite.contributor.RelatedPersonΜητρόπουλος, Ιωάννης
datacite.contributor.SupervisorΚαρανικόλα, Ζωή
dc.contributor.authorΚαραλή, Αικατερίνη
dc.contributor.otherKarali, Aikaterini
dc.date.accessioned2024-06-10T06:38:36Z
dc.date.available2024-06-10T06:38:36Z
dc.date.issued2024-05-27
dc.degreemasterThesis
dc.description.abstractΑν και η εμπειρία συνιστά μια σημαντική παράμετρο γνώσης, η μάθηση και η εκπαίδευση συνδέονται σχεσιακά βάσει της συνειδητής και συγκροτημένης συμμετοχής του ατόμου σε ένα μαθησιακό πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί από έναν φορέα. Η ρητορική για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, που υποστασιοποιείται από ποικίλους παράγοντες, συσχετίσεις και δυναμικές, επικεντρώνεται στην επαρκή ανταπόκρισή του σε νέους ρόλους, αρμοδιότητες, προκλήσεις και διευρυμένες αλλαγές που επιφέρουν τη δυνατότητα ορθού χειρισμού και ευελιξίας με την επενέργεια των Δεξιοτήτων Ζωής τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση των Δεξιοτήτων Ζωής στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας έγινε χρήση του ανώνυμου γραπτού ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς με δείγμα 126 εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο IBM Statistics (version 25) και αξιοποιήθηκαν οι στατιστικοί δείκτες: One Way Anova και Pearson Correlation. Μέσω των αποτελεσμάτων της έρευνας απαντήθηκαν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα και επετεύχθη ο κύριος σκοπός της μελέτης. Οι διαπιστώσεις μας αναφορικά με το θέμα μας, ως απόρροια των διερευνήσεων και των στοχευμένων αναζητήσεων, μέσω της επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων και κατόπιν της συνεκτίμησής τους με τα πορίσματα συναφών ερευνών, ανέδειξαν την ισχυρή συσχέτιση των Δεξιοτήτων Ζωής με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
dc.description.translatedabstractAlthough experience constitutes an important aspect of knowledge, learning and education are relationally linked according to the individual’s conscious and constituted participation to a learning frame that has been organized by an agency. The discussion on teacher professional development is implemented by various factors, correlations and dynamics and focuses on the sufficient correspondence in new roles, responsibilities, challenges and expanded changes that bring about the possibility of proper handling and flexibility with the influence of Life Skills upon both a personal and a professional level. The purpose of the present research is to investigate the effect of Life Skills on the professional development of Primary education teachers. To conduct the empirical research, an anonymous written self-report questionnaire was used with a sample of 126 active teachers. The data was processed with the statistical package IBM Statistics (version 25) and the statistical indices were used: One Way Anova και Pearson Correlation. Through the results of the research, the main research questions were answered and the main purpose of the study was achieved. Our findings regarding our topic, as a result of the investigations and targeted searches, through the processing and statistical analysis of the results and after considering them with the findings of relevant researches, highlighted the strong correlation of Life Skills with the professional development of teachers.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/27118
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/
dc.subjectΕκπαιδευτικοί
dc.subjectΔεξιότητες ζωής
dc.subjectΕπαγγελματική ανάπτυξη
dc.subjectΚίνητρα και εμπόδια επαγγελματικής ανάπτυξης
dc.subject.alternativePrimary education teachers
dc.subject.alternativeLife skills
dc.subject.alternativeProfessional development
dc.subject.alternativeMotivation and obstacles in the professional development
dc.titleΔεξιότητες ζωής και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
dc.title.alternativeLife skills and professional development on primary education teachers

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ.pdf
Size:
1.88 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: