Ποιότητα εταιρικών αποτελεσμάτων

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Πέππας, Γεώργιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ποιότητα των εταιρικών αποτελεσμάτων αποτελεί διαχρονικό ζήτημα στην λογιστική και χρηματοοικονομική επιστήμη. Δεδομένου ότι οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων είναι πολλοί, η χειραγώγηση των εταιρικών αποτελεσμάτων αποτελεί ένα πολυσύνθετο πρόβλημα. Στην παρούσα εργασία εξετάζονται ειδικές περιπτώσεις στην Ελλάδα, καθώς και το μέγεθος της χειραγώγησης των πωλήσεων και των κερδών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο συγκεκριμένα μελετόνται με την χρήση μοντέλων ασυνέχειας η χειραγώγηση κερδών και πωλήσεων στις χώρες της Ε.Ε., παρατηρούμε ότι σε κάποιες χώρες εμφανίζεται μεγαλύτερη χειραγώγηση των πωλήσεων από ότι στα κέρδη. Επιπλέον εξετάζεται κατά πόσο οι εταιρείες που προβαίνουν σε δημόσια πρόταση χειραγωγούν τα κέρδη τους προκειμένου να εξέλθουν από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι εταιρείες χειραγώγησαν τα κέρδη τους. Οι επενδυτές θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μετοχών και η μετοχή είναι υποτιμημένη λόγω της πτώσης του χρηματιστηρίου. Τέλος ελέγχεται κατά πόσο είναι εφικτό να προβλέφθεί η επαναδιατύπωση των ισολογισμών με τα υφιστάμενα μοντέλα χειραγώγησης κερδών Beneish (1991) και το τροποποιημένο μοντέλο της Jones (Dechow και λοιποί, 1995), Η αποτυχία τους δείχνει ότι ακόμη υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στα μοντέλα χειραγώγησης των κερδών.

Description

Keywords

Ποιότητα εταιρικών καταστάσεων, Χειραγώγηση κερδών, Χειραγώγηση πωλήσεων, Δημόσια πρόταση, Επαναδιατύπωση ισολογισμών

Citation