Λοιμώξεις του αναπνευστικού

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Αβράμι, Τζεβρίκο
Αντώνογλου, Αναστασία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή εργασία δημιουργήθηκε με σκοπό την μελέτη και τη διερεύνηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και του ρόλου του νοσηλευτή στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση τους . Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι διαγνωστικές εξετάσεις των αναπνευστικών λοιμώξεων. Στο τρίτο κεφάλαιο διαχωρίζονται οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο διαχωρίζονται οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύεται η διαδικασία πρόληψης των αναπνευστικών λοιμώξεων και στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ρόλος του νοσηλευτή στις λοιμώξεις του αναπνευστικού σε όλα τα επίπεδα. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα περιστατικά νοσηλευτικής διεργασίας και τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε.

Description

Keywords

Αναπνευστικές λοιμώξεις

Citation