Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και μεταμόσχευση νεφρού : σύγχρονος νοσηλευτικός ρόλος

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Τσαρδάκου, Ιωάννα
Χαριτούδη, Ελισάβετ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η χρόνια νεφρική νόσος (ΧΝΝ) είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από μόνιμη νεφρική βλάβη, με ή χωρίς έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία έχει σημαντικές επιπτώσεις στον πάσχοντα. Η νόσος οφείλεται σε διάφορα αίτια και κατηγοριοποιείται σε 5 στάδια, ανάλογα με την νεφρική βλάβη. Στα τελευταία στάδια ο ασθενής υποβάλλεται σε μια από τις τρεις μεθόδους υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας, αιμοκάθαρση, περιτοναϊκή κάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Η προσφορά των νοσηλευτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο μέσω της παρακολούθησης της κατάστασης της υγείας του ασθενή, της καθοδήγησης του, αλλά και της ψυχολογικής υποστήριξης που απαιτείται κατά την διάρκεια της νόσου. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της χρόνιας νεφρικής νόσου και ο τρόπος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας μέσω της μεταμόσχευσης νεφρού. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται η ανατομία και η φυσιολογία του νεφρού, εξετάζονται τα αίτια, η πρόληψη, η διάγνωση καθώς και η θεραπεία της νόσου με επίκεντρο την μεταμόσχευση νεφρού. Σημαντική είναι η συμβολή και ο ρόλος του νοσηλευτή στις διαδικασίες αυτές. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την διεκπεραίωση της πτυχιακής εργασίας το υλικό συλλέχθηκε από ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω επιστημονικών άρθρων, περιοδικών και συγγραμμάτων. Αντλήθηκαν πληροφορίες από μηχανές αναζήτησης όπως PubMed, ScienceDirect, Spinger Link και Google Scholar. Η βιβλιογραφική αναφορά εστιάζει κυρίως σε επιστημονικά άρθρα της τελευταίας δεκαετίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια εξελίσσεται αθόρυβα, εντοπίζεται δύσκολα στα πρώιμα στάδια και έχει φτάσει σε ποσοστό επιδημίας, ενώ αναμένεται να επιδεινωθεί περεταίρω. Σημαντικό είναι να καταβληθούν προσπάθειες για έγκαιρη ανίχνευση της νόσου μέσω σχετικά απλών μεθόδων. Το άτομο, βασικό είναι να προσπαθεί να συμμορφωθεί στην θεραπεία με κάθε τρόπο για να νιώσει καλύτερα και να έχει ένα αισιόδοξο μέλλον. Περισσότερη προσοχή όμως, χρήζουν τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό νεφρικών παθήσεων, σακχαρώδη διαβήτη ή υψηλή πίεση, εξαιτίας του ήδη αυξημένου κινδύνου για νεφρική ανεπάρκεια. Ο νοσηλευτής κατέχει πρωταρχικό ρόλο, κυρίως στην πορεία της ίασης του ασθενή, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ψυχολογική υποστήριξη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα της θεραπείας.
Description
Keywords
Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, Μεταμόσχευση νεφρού, Αιμοκάθαρση, Περιτοναϊκή κάθαρση
Citation