Μοντελοποίηση και έλεγχος ενός θραυστήρα σε γραμμή παραγωγής χαρτοπολτού

Thumbnail Image
Date
2014-08-26
Authors
Γιαννακάς, Θεόδωρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να μελετηθεί η υποδιαδικασία κατά την παραγωγή χαρτιού, γνώστη και ως πολτοποίηση. Η πολτοποίηση αφορά το στάδιο οπού το πριονίδι, παρουσία νερού περνά μέσα από τον πολτοποιητή ο οποίος αποτελείται από δύο πιάτα που περιστρέφονται με αντίθετη φορά, το πριονίδι διαλύεται και μαζί με το νερό δημιουργούν το μίγμα του χαρτοπολτού. Η εν λόγω διαδικασία χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει στη μαθηματική μοντελοποίηση. Σε αυτή την εργασία, εξετάζονται ήδη υπάρχουσες προσεγγίσεις στο θέμα της μοντελοποίησης. Διαφορετικές προσεγγίσεις πάνω στη μοντελοποίηση εχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από τους μηχανικούς, υπό την έννοια οτι χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές μεταβλητές ως έξοδοι και ως είσοδοι και πληθώρα μεθόδων μοντελοποίησης. Τα σημαντικότερα μοντέλα ανοιχτού βρόχου που βρεθήκαν στη βιβλιογραφία εξομοιώνονται και τα χαρακτηριστικά τους αναλύονται. Ο στόχος της εργασίας είναι να καθοριστεί αν οι προαναφερθείσες μοντελοποιήσεις μπορούν να ελεγχθούν με επιτυχία μέσω ενός Model Predictive Controller (MPC). Εκτεταμένες προσομοιώσεις πραγματοποιούνται όπου οι παράμετροι του ελεγκτή εξετάζονται λεπτομέρως ώστε να διαπιστωθεί το αντίκτυπο τους στην όλη διαδικασία. Προκειμένου να εξεταστεί η αποδοτικότητα του ελεγκτή, δεδομένα τα οποία πάρθηκαν από πραγματική βιομηχανία συγκρίνονται με αυτά του MPC τα οποία παράχθηκαν μέσω του MATLAB.
Description
Keywords
Θραυστήρες, Πολτοποιητές, Βέλτιστος έλεγχος, Προσομοίωση
Citation