Η επίδραση της οστεοπόρωσης στους δείκτες αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

datacite.contributor.RelatedPersonΔημήτριος Βελισσάρης
datacite.contributor.RelatedPersonΦώτιος Σαμψώνας
datacite.contributor.RelatedPersonΧριστίνα Καλογεροπούλου
datacite.contributor.RelatedPersonΔημήτριος Δαούσης
datacite.contributor.RelatedPersonΜενέλαος Καρανικόλας
datacite.contributor.RelatedPersonΚωσταντίνος Παρπέρης
datacite.contributor.SupervisorΚυριάκος Καρκούλιας
dc.contributor.authorΚακουλλής, Λουκάς
dc.contributor.otherKakoullis, Loukas
dc.date.accessioned2023-01-24T07:57:53Z
dc.date.available2023-01-24T07:57:53Z
dc.date.issued2022-11-10
dc.degreedoctoralThesis
dc.description.abstractΣτόχος: Η οστεοπόρωση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και συνήθως εκδηλώνεται με συμπιεστικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση της οστεοπόρωσης και των συμπιεστικών καταγμάτων σπονδυλικής στήλης στη θνησιμότητας και στις δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας των ασθενών αυτών, όπως ο βίαια εκπνεόμενος όγκος σε 1 δευτερόλεπτο (forced expiratory volume in one second, FEV1) και η βίαια εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα (forced vital capacity, FVC). Μέθοδοι: Η μελέτη αυτή περιλάμβανε 2 σκέλη. Το πρώτο μέρος αφορούσε μια εκτενή μετα-ανάλυση μελετών που αφορούσαν ασθενείς με ΧΑΠ και οστεοπόρωση. Για τους σκοπούς της μετα-ανάλυσης διεξήχθη μια αναζήτηση PubMed/Medline με χρήση των όρων αναζήτησης “chronic obstructive pulmonary disease”, “osteoporosis” και “vertebral compression fracture”. Διεξήχθησαν μετα-αναλύσεις για την αξιολόγηση των διαφορών στη θνησιμότητα και των δεικτών αναπνευστικής λειτουργείας μεταξύ ασθενών με ΧΑΠ με και χωρίς οστεοπόρωση ή συμπιεστικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης, σύμφωνα με τις οδηγίες της PRISMA. Το δεύτερο σκέλος αφορούσε μια πιλοτική μελέτη ασθενών με ΧΑΠ για την αξιολόγηση της παρουσίας οστεοπόρωσης σε μια ελληνική ομάδα ασθενών με ΧΑΠ. Αποτελέσματα: Από τα 896 άρθρα που εντοπίστηκαν, συμπεριλήφθηκαν 27 μελέτες που περιέγραφαν 7662 ασθενείς με ΧΑΠ, εκ των οποίων οι 1883 (24.6%) είχαν οστεοπόρωση ή συμπιεστικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης. Η ανάλυση του μοντέλου τυχαίων επιδράσεων έδειξε ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ και οστεοπόρωση ή συμπιεστικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης είχαν αυξημένο λόγο πιθανοτήτων (odds ratio, OR) για θνησιμότητα 2.40 (95% CI: 1.24;4.64, I2= 89%, P <0.01), μειωμένο FEV1/FVC με μέση διαφορά − 4.80% (95% CI: -6.69; -2.90,I2= 83%, P <0.01) και μειωμένο FEV1, με μέση διαφορά −4.91% (95% CI: -6.51; −3.31, I2= 95%, P < 0.01) και −0.41 L (95% CI: −0.59; −0.24, I2= 97%, P <0.01), σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου. Εκτός από το FEV1 (λίτρα) στην υποομάδα 1 (P = 0.06), όλες οι αναλύσεις υποομάδας βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, όπως και η ανάλυση ευαισθησίας των μελετών χαμηλού κινδύνου μεροληψίας. Όσον αφορά την πιλοτική μελέτη, συμπεριλήφθηκαν 12 ασθενείς, (7 άνδρες, 5 γυναίκες) με μέση ηλικία τα 65 έτη. Από αυτούς, 3 είχαν οστεοπενία και 2 οστεοπόρωση. Συμπέρασμα: Η οστεοπόρωση και τα συμπιεστικά κατάγματα σπονδυλικής στήλης σχετίζονται με σημαντική μείωση της επιβίωσης και της πνευμονικής λειτουργίας σε ασθενείς με ΧΑΠ. Απαιτούνται επιπλέον μελέτες στον τομέα αυτό για να επιβεβαιωθούν αυτά τα ευρήματα στον ελληνικό πληθυσμό.
dc.description.translatedabstractObjective: Osteoporosis is highly prevalent among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and most commonly presents as a vertebral compression fracture (VCF). Our objective was to quantify the effect of osteoporosis and VCFs on the mortality and pulmonary function tests (PFTs), such as forced expiratory volume in 1 second (FEV1) and forced vital capacity (FVC), of patients with COPD. Methods: Research conducted for the purposes of this thesis consisted of 2 parts. The first part consisted of a meta-analysis. A PubMed/Medline search was conducted using the search terms “chronic obstructive pulmonary disease”, “osteoporosis” and “vertebral compression fracture”. Meta-analyses were conducted to evaluate the differences in mortality and PFTs between patients with COPD with and without osteoporosis or VCFs, according to PRISMA guidelines. The second part consisted of a pilot study of COPD patients, to evaluate the presence of osteoporosis in a Greek cohort of patients with COPD. Results: Of the 896 abstracts identified, 27 studies describing 7662 patients with COPD of which 1883(24.6%) had osteoporosis or VCFs, were included. Random effects model analysis demonstrated that patients with COPD and osteoporosis or VCFs had an increased OR for mortality of 2.40 (95% CI: 1.24;4.64, I2= 89%, P < 0.01), decreased FEV1/FVC with a mean difference of −4.80% (95% CI: −6.69; −2.90,I2= 83%, P < 0.01) and decreased FEV1, with a mean difference of −4.91% (95% CI: −6.51; −3.31, I2= 95%,P < 0.01) and −0.41 L (95% CI: −0.59; −0.24, I2= 97%, P < 0.01), compared to control subjects. Apart from FEV1(liters) in subgroup 1 (P = 0.06), all subgroup analyses found significant differences between groups, as did sensitivity analysis of low risk of bias studies. Regarding the pilot study, 12 patients were included, (7 male, 5 female) with a mean age of 65 years. Of these, 3 had osteopenia and 2 had osteoporosis. Conclusion: Osteoporosis and VCFs are associated with a significant reduction in survival and pulmonary function among patients with COPD. Additional studies are required in this field to corroborate these findings in the Greek population.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/24322
dc.language.isoel
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectΟστεοπόρωση
dc.subjectΧρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
dc.subject.alternativeOsteoporosis
dc.subject.alternativeCOPD
dc.titleΗ επίδραση της οστεοπόρωσης στους δείκτες αναπνευστικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
dc.title.alternativeThe effect of osteoporosis on the respiratory function indices of patients with chronic obstructive pulmonary disease
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Loukas_Kakoullis_PhD_thesis.pdf
Size:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
5.02 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: