Η συμπεριφορά του καταναλωτή στα πολυτελή προϊόντα

Thumbnail Image
Date
2022-11-03
Authors
Τσιλιμέκη, Αγγελική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στον 21ο αιώνα που διανύουμε, μπορεί εύκολα κάποιος να μιλήσει για τον εκδημοκρατισμό της πολυτέλειας. Τα είδη πολυτελείας, δεν ανήκουν πια αποκλειστικά και μόνο σε ορισμένες προνομιακές ομάδες καταναλωτών, αλλά σε όσους είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, ώστε να αποκτήσουν ένα πολυτελές αντικείμενο. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να εξηγήσει τι είναι τα πολυτελή προϊόντα και συγκεκριμένα να μελετήσει και να αναλύσει, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο κάθε καταναλωτής ξεχωριστά τον όρο πολυτέλεια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την διανομή ερωτηματολογίου και συγκεντρώθηκε ένα δείγμα 430 καταναλωτών. Σκοπός της έρευνας, είναι να εξετάσουμε τους παράγοντες από τους οποίους παρακινείται ένας εν δυνάμει καταναλωτής για την αγορά πολυτελή προϊόντων - υπηρεσιών, έναντι αγαθών μαζικής παραγωγής ή επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων. Κρίσιμης σημασίας είναι να απαντηθεί το ερώτημα αν είναι ξεκάθαρο τι σημαίνει πραγματικά ο όρος πολυτέλεια μέσα στο μυαλό ενός καταναλωτή, καθώς επίσης και τι είναι αυτό που τον καθοδηγεί στην αγορά του.
Description
Keywords
Συμπεριφορά καταναλωτή, Πολυτελή προϊόντα
Citation