Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση δεδομένων ασθενών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-10-11

Authors

Μαργαρίτης, Γρηγόριος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ο στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση των δεδομένων των ασθενών από ιατρούς. Η διαχείριση των δεδομένων των ασθενών περιλαμβάνει την λήψη και επεξεργασία του ιστορικού τους, την καταγραφή της αντικειμενικής εξέτασης, τη διάγνωση και την θεραπεία τους. Επομένως, μελετώνται τα πρότυπα λήψης ιστορικού τόσο σύμφωνα με τη βιβλιογραφία όσο και μέσα από άλλες αντίστοιχες εφαρμογές, ώστε να καλύψει τα σημεία που υστερούν και να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Το σύστημα οριοθετήθηκε μόνο για την ειδικότητα της ενδοκρινολογίας, διότι είναι μια τυπική ειδικότητα της παθολογίας που περιλαμβάνει κλασσική λήψη ιστορικού. Απώτερος σκοπός, είναι η ένταξη της εφαρμογής στην εργαλειοθήκη των ιατρών, ώστε να διευκολύνει την καθημερινότητα τους και να τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των δεδομένων των ασθενών τους, πάντα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στο πεδίο του προβλήματος, μελετώντας την απαραίτητη ορολογία. Επίσης, αναλύονται τα πρότυπα λήψης ιστορικού, που είναι κεντρικό κομμάτι της εφαρμογής για την διαχείριση των δεδομένων ασθενών. Ακόμη, παρουσιάζονται παρόμοιες εφαρμογές όπου παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που προσφέρουν. Στη συνέχεια έγινε μελέτη με δύο ιδιώτες ιατρούς για τον καθορισμό των αναγκών της εφαρμογής από την πλευρά των πραγματικών χρηστών. Διεξήχθησαν συνεντεύξεις όπου καταγράφηκαν οι βασικές παρατηρήσεις τους ως προς τις απαιτούμενες λειτουργίες μιας εφαρμογής διαχείρισης δεδομένων ασθενών. Κατά την διαδικασία της υλοποίησης της εφαρμογής επιλέχθηκαν οι τεχνολογίες που θα βοηθούσαν στην επίτευξη του στόχου και επεξηγείται η αρχιτεκτονική του συστήματος. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι σελίδες της εφαρμογής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της εφαρμογής με τρεις ιατρούς από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου. Η διαδικασία αυτή ανέδειξε πως οι στόχοι που τέθηκαν προηγουμένως επιτεύχθηκαν, αποδεικνύοντας πως η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες.

Description

Keywords

Διαδικτυακές εφαρμογές, Σύστημα καταγραφής ιστορικού, Ιατρικό ιστορικό, Εμπειρία χρήστη

Citation