Η θεραπευτική άσκηση ως μέσο αποκατάστασης μετά από ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο : βιβλιογραφική ανασκόπηση

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-09

Authors

Καρυώτη, Αγγελική
Καψιώτη, Ηλιάνα Σταυρούλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Καθώς το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο αποτελεί την συχνότερη νευρολογική πάθηση στους ενηλίκους αλλά και μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως, θεωρήθηκε σημαντικό να μελετηθεί η αντιμετώπιση του με βάση την θεραπευτική άσκηση η οποία αποτελεί τεκμηριωμένη θεραπευτική παρέμβαση. Οι επιζήσαντες ασθενείς καταλήγουν με σημαντική αναπηρία και απώλεια λειτουργικότητας γι’ αυτό και στην πορεία της αποκατάστασης τους ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή είναι καταλυτικός. Ένα ολιστικό πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης βασισμένο στις ανάγκες του πάσχοντος θα καταφέρει να βελτιώσει τη λειτουργική ικανότητα, την ικανότητα εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων και την ποιότητα ζωής των ασθενών καθώς επίσης θα μειώσει τον κίνδυνο για επακόλουθα καρδιαγγειακά νοσήματα. Σκοπός: Πρωταρχικός στόχος του γενικού μέρους της εργασίας μας θα είναι η εξοικείωση του αναγνώστη με την δομή του νευρικού και του αγγειακού συστήματος του ανθρώπου. Θα αναλυθεί ενδελεχώς η αιτιοπαθογένεια του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου καθώς και οι κατηγορίες και τα στάδια της πάθησης. Οι κύριες κατηγορίες άσκησης που θα ασχοληθούμε θα είναι η αερόβια άσκηση, ασκήσεις με αντίσταση, ασκήσεις κινητικότητας, ασκήσεις PNF, μεθοδος BOBATH, υδροθεραπεία, θεραπευτικη ιππασία, ρομποτική υποβοήθηση, ασκήσεις με καθρέπτη, συσκευές Biofeedback, Yoga, Pilates, tai chi και χορός. Οι παραπάνω κατηγορίες φαίνεται να συμβάλλουν διαφορετικά στην αποκατάσταση, για παράδειγμα η αερόβια άσκηση ενισχύει το καρδιαγγειακό σύστημα ενώ οι διατατικές ασκήσεις θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην μείωση της σπαστικότητας και στην αύξηση του εύρους τροχιάς. Κύριος σκοπός της εν λόγω πτυχιακής εργασίας θα είναι να αναδειχθεί ο καταλυτικός ρόλος της άσκησης στα τρία στάδια της πάθησης καθώς και η νευροφυσιολογική επίδραση διαφορετικών ειδών θεραπευτικής άσκησης. Μεθοδολογία: Πρόκειται για περιγραφική ανασκόπηση για την επίδραση της θεραπευτικής άσκησης στην αποκατάσταση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Η αναζήτηση θα διεξαχθεί στις ακόλουθες έγκυρες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: PubMed, MEDLINE, Google Scholar καθώς και βιβλιογραφικές αναφορές από επιστημονικά συγγράμματα.

Description

Keywords

Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, Θεραπευτική άσκηση

Citation