Ανάλυση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε του νομού Αιτωλοακαρνανίας (δείγμα του κλάδου των τροφίμων)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-10-09

Authors

Ηγούμενος, Αλκιβιάδης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή και κάποιες πληροφορίες για τις εταιρείες των οποίων θα κάνουμε την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε που για την εκπόνηση της εργασίας. Δηλαδή ο τρόπος που έγινε η δουλειά. Ακόμη γίνεται αναφορά στους αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και, προφανώς, η εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών. Τέλος, κάνουμε μία συνολική σύγκριση των υπό μελέτη εταιρειών, σύμφωνα με τα δεδομένα του τρίτου κεφαλαίου, βγάζοντας ένα γενικό συμπέρασμα.

Description

Keywords

Αριθμοδείκτες, Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων

Citation