Ανάλυση των Α.Ε. και Ε.Π.Ε του νομού Αιτωλοακαρνανίας (δείγμα του κλάδου των τροφίμων)

Thumbnail Image
Date
2014-10-09
Authors
Ηγούμενος, Αλκιβιάδης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο είναι η εισαγωγή και κάποιες πληροφορίες για τις εταιρείες των οποίων θα κάνουμε την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε που για την εκπόνηση της εργασίας. Δηλαδή ο τρόπος που έγινε η δουλειά. Ακόμη γίνεται αναφορά στους αριθμοδείκτες που θα χρησιμοποιηθούν. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και, προφανώς, η εξαγωγή συμπερασμάτων βάσει των αποτελεσμάτων των αριθμοδεικτών. Τέλος, κάνουμε μία συνολική σύγκριση των υπό μελέτη εταιρειών, σύμφωνα με τα δεδομένα του τρίτου κεφαλαίου, βγάζοντας ένα γενικό συμπέρασμα.
Description
Keywords
Αριθμοδείκτες, Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
Citation