Ο κλάδος των παιχνιδιών στην Ελλάδα : μελέτη περίπτωσης βασικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο

Thumbnail Image
Date
2022-10-27
Authors
Σκαφιδιώτης, Παναγιώτης
Παλαιολόγος, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, οικοδομείται γύρω από τον κλάδο του παιχνιδιού, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα για το παιδί, συμβάλλοντας σε πολλά και διαφορετικά πεδία της ζωής του. Η εργασία χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό, στο οποίο πραγματοποιείται μία έρευνα. Αναλυτικότερα και όσο αφορά τη διάρθωρση των επιμέρους κεφαλαίων, στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η απαραίτητη βιβλιογραφική ανασκόπηση του όρου παιχνίδι, καθώς αναλύονται και οι διαστάσεις που μπορεί να το χαρακτηρίζουν. Συγκεκριμένα, αναλύεται με βάση την κοινωνική, την οικονομική, καθώς και την έμφυλη διάσταση. Ακόμα, παρουσιάζεται η βιομηχανία του παιχνιδιού, καθώς και περισσότερο στοχευμέα η βιομηχανία στον Ελλαδικό χώρο, ο οποίος αποτελεί στη συνέχεια και την μελέτη περίπτωσης. Τέλος, παρουσιάζονται και οι διαθέσιμες θεωρίες παιχνιδιού. Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται κάποιες από τις χαρακτηρστικότερες μορφές που μπορεί να προσδιορίζει ένα παιχνίδι. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το παιδικό, το επιτραπέζιο και το ψηφιακό, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο πλαίσιο. Το επόμενο κεφάλαιο διαρθρώνεται γύρω από την οικονομική διάσταση του παιχνιδιού. Πραγματοποιείται αναφορά στην οικονομική κρίση γενικότερα, καθώς και ειδικότερα στην οικονομία της Ελλάδας σήμερα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Σημαντικό υποκεφάλαιο αποτελεί το μάρκετινγκ και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται από τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ ξεχωριστό υποκεφάλαιο αποτελεί το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο στη σύγχρονη περίοδο αποτελεί σημαντικότατο εργαλείο για την προώθηση των επιχειρήσεων. Στο επόμενο κεφάλαιο, πραγματοποιείται παρουσίαση των βασικότερων εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο του παιχνιδιού στον ελλαδικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι εταιρείες «Jumbo Α.Ε.Ε»,«Μουστάκας ΑΕΒΕ», «Παιχνίδι ΕΠΑ»,«DesyllasGames», και «ASCompany», οι οποίες αποτελούν και τα επιμέρους υποκεφάλαια του τέταρτου κεφαλαίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το πρώτο του ερενητικού μέρους, πραγματοποιείται ο ορισμός του ερευνητικού προβλήματος, η επιλογή και ανάπτυξη του απαραίτητου ερευνητικού εργαλείου, καθώς και η διερεύνηση και παρουσίαση του τρόπου δειγματοληψίας. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο απαρτίζεται από, την παρουσίαση των στοιχείων που εξήχθησαν από την έρευνα, τον σχολιασμό των αποτελεσμάτων, καθώς και προτάσεις για επόμενες μελλοντικές έρευνες οι οποίες θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στον κλάδο του παιχνιδιού.
Description
Keywords
Παιχνίδια, Παιδικά παιχνίδια, Παιχνιδοβιομηχανία, Ελληνικές επιχειρήσεις
Citation