Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση φυσικού χειριστηρίου για την αλληλεπίδραση με τρισδιάστατα εικονικά περιβάλλοντα

Thumbnail Image
Date
Authors
Γκικόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Αντικείμενό της είναι η μελέτη της αλληλεπίδρασης του χρήστη με εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα και στόχος της είναι να εξετάσει αν μπορεί η εμπειρία της αλληλεπίδρασης αυτής να βελτιωθεί χρησιμοποιώντας ένα φυσικό χειριστήριο. Στα πλαίσια της εργασίας σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ένα χειριστήριο βασισμένο στον μικροελεγκτή Arduino και αισθητήρες περιστροφικής κίνησης, καθώς και μία εφαρμογή του χειριστηρίου στο περιβάλλον της μηχανής γραφικών Unity 3D. Η εφαρμογή είχε σαν στόχο να επιτρέψει σε ένα δείγμα χρηστών να πραγματοποιήσει δοκιμή και αξιολόγηση του συνολικού συστήματος, που επέτρεψε την ανάλυση της αποτελεσματικότητας της πλατφόρμας αλλά και την συμβολή της στην εμπειρία εμβύθισης του χρήστη το εικονικό περιβάλλον.
Description
Keywords
Φυσικές διεπαφές, Εικονική πραγματικότητα
Citation