Ο ρόλος του νοσηλευτή στην πλαστική χειρουργική

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Μπούκου, Βασιλική
Σάββας, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η πλαστική χειρουργική είναι μια σημαντική ειδικότητα και με μεγάλη έκταση, που αφορά την αποκατάσταση και την αλλαγή της εμφάνισης του ανθρώπινου σώματος. Αφορά ουσιαστικά εν δυνάμει όλους τους ανθρώπους και αποσκοπεί στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας ή και στην βελτίωση της εξωτερικής εικόνας του ανθρώπου. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγραφεί και να αναδειχθεί η αναγκαιότητα του νοσηλευτή στην πλαστική χειρουργική σε όλες τις εκφάνσεις των τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής. Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας η μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Για τη διάπλαση της εργασίας αξιοποιήθηκαν πηγές ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και άρθρων από βάσεις δεδομένων ιατρικής και νοσηλευτικής. Κάθε καλά οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα θεωρείται αναγκαίο να έχει στο δυναμικό της τμήμα πλαστικής χειρουργικής με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι ώστε να παρέχει υπηρεσίες είτε για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας, είτε για την αισθητική- κοσμητική αποκατάσταση. Οι γνώσεις της νοσηλευτικής ομάδας θα πρέπει συνεχώς να εξελίσσονται παράλληλα με την επιστήμη καθότι ο ρόλος της είναι καθοριστικός και αναντικατάστατος.
Description
Keywords
Πλαστική χειρουργική
Citation