Στρατηγικές νάπτυξης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η περίπτωση των συμβολαίων μανατζμεντ.

Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Λιβέρη, Ιουλία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Υφίστανται πολλές μέθοδοι ή στρατηγικές άσκησης των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η στρατηγική, που θα επιλεγεί από μία επιχείρηση, για τη διεύρυνση των παραγωγικών της δραστηριοτήτων, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας παρατίθεται μία ιστορική αναδρομή στον τομέα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων, καθώς και μία κατηγοριοποίηση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος διοίκησης και οργάνωσης μίας ξενοδοχειακής επιχείρησης. Στη συνέχεια, παρατίθενται οι προϋποθέσεις για τη μεθοδολογική ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και τα 5 Ρ της στρατηγικής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, που παρουσιάζουν τόσο για δικαιοδότες, όσο και για τους δικαιούχους. Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζει στη στρατηγική της Σύμβασης Marketing. Αναλυτικότερα, παρουσιάζεται η έννοια αλλά και οι μορφές εμφάνισης της. Επιπλέον, αναφέρονται οι υποχρεώσεις, που έχουν τα μέρη της σύμβασης αλλά και ο τρόπος λήξης τέτοιων συμβάσεων. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται παραδείγματα επιχειρήσεων, που έχουν εφαρμόσει αυτές τις στρατηγικές, καθώς διευκρινίζεται και επιτυχημένη ή αποτυχημένη έκβαση τους. Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο εστιάζει στη σύγκριση της Σύμβασης Μάνατζμεντ με όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές ανάπτυξης.
Description
Keywords
Ξενοδοχεία, Τουρισμός, Μανατζμεντ, Στρατηγικές επιχειρηματικότητας
Citation