Αλγόριθμοι και τεχνικές ασφαλείας κινητών δικτύων επικοινωνιών πέμπτης γενιάς

Thumbnail Image
Date
2023-10-18
Authors
Μαρούγκας, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η μελέτη των απαιτήσεων ασφαλείας των κινητών δικτύων τηλεπικοινωνιών πέμπτης γενιάς μέσω των πιθανών κινδύνων που μπορούν να αντιμετωπίσουν. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις προηγούμενες γενιές δικτύων και στις τεχνικές ασφαλείας που υλοποιούσαν. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στα πέμπτης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών και στις τεχνολογίες διευκόλυνσης τους. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις απαιτήσεις ασφαλείας των δικτύων πέμπτης γενιάς καθώς και σε διάφορες τεχνικές που μπορούν να προσφέρουν τα απαιτούμενα επίπεδα ασφαλείας. Γίνεται αναφορά στο AKA πρωτόκολλο αλλά και σε μια αρχιτεκτονική σχεδίαση γνωστή ως Customer Edge Switching. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα use-case δικτύων πέμπτης γενιάς και γίνεται σαφής η απαίτηση για ασφάλεια σε κρίσιμες επικοινωνίες που αφορούν την υγεία και την τηλεϊατρική. Προτείνονται μελλοντικές προτάσεις για αναζήτηση και έρευνα πάνω στο θέμα της ασφάλειας δικτύων τηλεπικοινωνιών.
Description
Keywords
Ασφάλεια δικτύων πέμπτης γενιάς
Citation