Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο

Thumbnail Image
Date
2009-08-25T06:32:50Z
Authors
Φραντζή, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Βιβλίο! Οντότητα με πολλές πτυχές και διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης από τον άνθρωπο. Ένας από αυτούς είναι και η θεώρηση ότι μπορεί να αποτελέσει προϊόν προς πώληση. Έτσι από τα αρχαία ακόμα χρόνια οι άνθρωποι προέβησαν στην ενεργή αγοραπωλησία του βιβλίου, προβάλλοντας και την οικονομική υπόσταση που μπορεί να έχει ένα βιβλίο. Από τη στιγμή, λοιπόν, που άρχισε να αντιμετωπίζεται ως εμπορεύσιμο αγαθό, δημιουργήθηκε και ο αντίστοιχος χώρος, το βιβλιοπωλείο. Κατάστημα, δηλαδή, όπου πωλούνται βιβλία. Το βιβλιοπωλείο ως ένα κατάστημα όπως τα υπόλοιπα υιοθέτησε τους κανόνες του εμπορίου, τις απαιτήσεις και συνήθειες της αγοράς και τις αρχές προώθησης των προϊόντων – βιβλίων στη συγκεκριμένη περίπτωση – και ακολούθησε το δρόμο της ανάπτυξης. Βέβαια, κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη αλλά κυρίως στη μετεξέλιξη της έννοιας “βιβλιοπωλείο” αποτέλεσε η νέα τεχνολογία. Μέσω της νέας τεχνολογίας δόθηκε η δυνατότητα να οργανωθεί και να υποστηριχθεί η διακίνηση και η κυκλοφορία του βιβλίου και όλου του αναγνώσιμου υλικού που μπορεί να βρει κανείς σε ένα συμβατικό βιβλιοπωλείο. Ειδικότερα, ο παγκόσμιος ιστός και το διαδίκτυο αποτέλεσαν τους καταλυτικούς παράγοντες για να αλλάξει η μορφή και η υπόσταση του βιβλιοπωλείου. Το βιβλιοπωλείο, λοιπόν, ο χώρος όπου παραδοσιακά γινόταν και ακόμα γίνεται το εμπόριο και η κυκλοφορία του βιβλίου, σήμερα αποκτά νέες διαστάσεις. Ξεπερνά τους φυσικούς περιορισμούς και συμβατότητες και γίνεται προσβάσιμο από όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου για να προσφέρει άνεση στις συναλλαγές των e-καταναλωτών. Μπορεί να μην έχει φυσική υπόσταση, ένα κατάστημα, δηλαδή, σε κάποιο κτίριο αλλά να είναι μια τοποθεσία (site) στο διαδίκτυο με ηλεκτρονική πλέον διεύθυνση. Αυτές οι εξελίξεις, όμως, δημιούργησαν νέες καταστάσεις και διαμόρφωσαν νέους όρους και έννοιες όσον αφορά το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Είναι αυτονόητο ότι το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο διαφοροποιείται από το συμβατικό πιθανότατα στα πάντα, όπως εμφάνιση, λειτουργία, συναλλαγές, προσωπικό, κ.α., εκτός από τα προϊόντα που εμπορεύεται, τα βιβλία. Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια παρουσίασης των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων, της δομής τους, των υπηρεσιών που παρέχουν στους πελάτες τους και των παραμέτρων που παίζουν ρόλο στη δημιουργία και λειτουργία τους. Τέλος, παρουσιάζονται συνοπτικά τα μεγαλύτερα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα.
Description
Keywords
Ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία
Citation