Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Thumbnail Image
Date
2023-02-17
Authors
Αργυρός, Γιώργος
Σταθόπουλος, Ανδρέας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε και θα αναλύσουμε πτυχές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και αναφέρεται στο σύνολο των πληροφοριών που θα συναντηθούν στην συνέχεια της εργασίας, ώστε να μπορεί να γίνει πιο εύληπτος ο όγκος της. Όσον αφορά το δεύτερο κεφάλαιο, πραγματεύεται την έννοια του εργατικού δικαίου ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται τα βήματα από τη γέννηση αυτού έως και σήμερα. Στην συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σημαντική είναι η αναφορά στους συμβαλλόμενους στη συλλογική σύμβαση εργασίας καθώς επίσης και στα προβλήματα, τα οποία καλείται να επιλύσει. Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διαδικασία σύναψης μιας συλλογικής σύμβασης εργασίας, καθώς και στη διαδικασία διαμεσολάβησης αλλά και στη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, δηλαδή την έκδοση διαιτητικής απόφασης με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Description
Keywords
Συλλογικές συμβάσεις, Εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Κλαδικές συμβάσεις, Διαιτησία, Εργατικό δίκαιο, Σύνταγμα, Διεθνείς συμβάσεις εργασίας, Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, Εξαρτημένη εργασία, Επάγγελμα, Μισθωτός, Εργοδότης, Μισθός, Διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Citation