Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μέσω του δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : στοιχεία χρήσης

Thumbnail Image
Date
2009-07-07T10:18:38Z
Authors
Τζεδάκη, Σάσα
Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Κορφιάτη, Μαρίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τους τελευταίους είκοσι μήνες οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα βιώνουν μία πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη των προηγουμένων ετών. Η Βιβλιοθήκη από τόπος συγκέντρωσης και διάχυσης συγκεκριμένης και προεπιλεγμένης πληροφορίας, έγινε ο κόμβος σύνδεσης με ένα πλήθος πληροφοριών. Οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες εύκολης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση χρήσης των πληροφοριακών πηγών. Τους τελευταίους είκοσι μήνες στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μέλη της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-link, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις συλλογές περιοδικών των εκδοτών Elsevier, Academic Press, Kluwer, Springer, MCB και στις βάσεις δεδομένων της OCLC και Wilson omni file. Στον τομέα των περιοδικών εκδόσεων αυτό σημαίνει δυνατότητα άντλησης πληροφορίας από 3.500 έγκυρους τίτλους που καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα. Η χρήση τους, όπως αυτή καταγράφεται στα στοιχεία που παρέχονται από τους διαθέτες, οδηγεί στο βέβαιο συμπέρασμα, ότι τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με κεντρική χρηματοδότηση θα πρέπει να προχωρήσουν στην υιοθέτηση μιας πρακτικής πρόσκτησης εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, που θα επιτρέπει στην Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα την πρόσβαση σε ένα ευρύτατο φάσμα πληροφόρησης στηρίζοντας έτσι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, που επιτελείται σε κάθε επιμέρους Ακαδημαϊκή μονάδα, και αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το δαπανούμενο δημόσιο χρήμα.
Description
Keywords
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Heal-Link, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Στατιστικά χρήσης
Citation