Μελέτη ικανότητας διαφόρων προεκπαιδευμένων μοντέλων στην απάντηση ερωτήσεων πάνω σε κείμενα οικονομικού περιεχομένου

Thumbnail Image
Date
2023-01-13
Authors
Σακέτου, Σωτηρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τα τελευταία χρόνια με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) έχει αναχθεί πλέον σε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του ανθρώπου, αλλά και χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των διαφόρων εταιρειών. Ένας μεγάλος τομέας των εφαρμογών ΕΦΓ είναι η απάντηση ερωτήσεων και η λύση λογικών και μαθηματικών προβλημάτων. Η επιτυχία αυτών των συστημάτων θα αποτελέσει ορόσημο στον οικονομικό τομέα. Παρόλα αυτά, η ανάπτυξή τους αποτελεί μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διάφορες state of the art τεχνικές, οι οποίες αρχίζουν να επιτυγχάνουν ικανοποιητική ακρίβεια, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε ακόμα μακριά από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η παρούσα εργασία αφορά στη διερεύνηση των μοντέλων αυτών αλλά και τη δημιουργία ενός συστήματος που θα μπορεί να εντοπίζει τα σημεία στα οποία βρίσκονται τα δεδομένα για τη σύνθεση της απάντησης.
Description
Keywords
Προεκπαιδευμένα μοντέλα, Μοντέλο FinQANet, Απάντηση ερωτήσεων
Citation