Πιλοτική χορήγηση θεραπείας σημασιολογικών δικτύων σε ασθενείς με παρκινσονισμό στα ελληνικά

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-28

Authors

Καρρά, Ελπίδα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Εισαγωγή: Η νόσος του Πάρκινσον (PD) καθιστά μία προοδευτική και εκφυλιστική ασθένεια που εμφανίζει τόσο κινητικά όσο και μη κινητικά συμπτώματα. Περιγράφηκε από τον Τζέιμς Πάρκινσον τον 1817 ως συγκεκριμένο σύνδρομο. Οι ασθενείς με Πάρκινσον παρουσιάζουν γνωστική έκπτωση και διαταραχές στην ομιλία, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν επικοινωνιακά προβλήματα. Ωστόσο, ο παρκινσονισμός οφείλεται από την επίδραση φαρμάκων και αποτελεί την δεύτερη πιο κοινή αιτία παρκινσονισμού μετά την νόσο Πάρκινσον. Ένα σοβαρό σύμπτωμα της νόσου του Πάρκινσον είναι η δυσκολία εύρεσης ή αλλιώς ανομία με την οποία θα ασχοληθούμε εκτενώς σε αυτή την πιλοτική εργασία. Στόχος της είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας του πρωτοκόλλου θεραπείας Semantic Feature Analysis (SFA) σε παρκινσονικούς. Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσα πτυχιακής εργασίας είναι το αν βελτιώνεται η κατονομασία λέξεων των ατόμων με παρκινσονισμό μετά την θεραπεία με ESFA και αν οι ασθενείς αυτοί σημειώνουν ορθές σημασιολογικά προτάσεις μετά την θεραπεία ESFA. Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες της πιλοτικής εργασίας ήταν τρεις με παρκινσονικά σύνδρομα, εκ των οποίων δύο ήταν γυναίκες και ένας άντρας με ηλικίες από 69-71 ετών. Χορηγήθηκαν στην αρχή διάφορα γνωστικά τεστ και πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες αξιολόγησης με SFA. Στη συνέχεια, οι ασθενείς κλήθηκαν σε θεραπεία με το πρωτόκολλο αυτό για την βελτίωση της εύρεσης λέξεων με κατονομασία εικόνων. Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της θεραπείας με το πρωτόκολλο SFA στους παρκινσονικούς ασθενείς αποδεικνύεται ότι υπήρξε βελτίωση όσον αφορά τις λέξεις που έχουν εξασκηθεί, καθώς ο ασθενής 01 σημείωσε πρόοδο από 7,05% έως 14,11%, ο ασθενής 02 από 5,63% έως 14,08% και ο ασθενής 03 από 12,96% έως 37,03%. Ωστόσο, η πρόοδος δεν ισχύει και για τους τρεις ασθενείς όσον αφορά τις καινούργιες λέξεις, εφόσον βελτίωση παρατηρήθηκε στον ασθενή 02 (1,41%-8,45%), σε αντίθεση με τους ασθενείς 01 (4,70%-2,35%) και 03 (14,81%-5,56%) που παρουσίασαν μείωση στην πρόοδο τους. Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και οι τρεις ασθενείς παρουσίασαν ορθές σημασιολογικά προτάσεις στη διάρκεια των θεραπείων.

Description

Keywords

Νόσος Πάρκινσον, Αφασία, Διαταραχές ομιλίας, Ανομία, Πρωτόκολλο SFA

Citation