Η διατροφή Κοσέρ και η διατροφή Χαλάλ ως παράγοντας ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος.

Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Πουλάκη, Χρυσάνθη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Πανεπιστήμιο Πατρών
Abstract
Η παρούσα εργασία μελετά την σύνδεση μεταξύ του τουρισμού, της θρησκείας και της διατροφής, δίνοντας έμφαση στις διατροφές χαλάλ και κοσέρ στον τουρισμό. Το θέμα καλύπτεται αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο, μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα σε 50 ξενοδοχεία στην Ελλάδα προκειμένου να μελετηθεί αν αυτά προσφέρουν τις διατροφές χαλάλ και κοσέρ, καθώς και για να διερευνηθούν οι απόψεις των υπευθύνων των F&B τμημάτων σχετικά με την σημασία της ύπαρξης της διατροφής χαλάλ και κοσέρ για τα ξενοδοχεία τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Έλληνες ξενοδόχοι έχουν χαμηλά επίπεδα γνώσεων σχετικά με τα δύο είδη διατροφής. Αν και ένα σχετικά μεγάλο μέρος του δείγματος θεώρησε σημαντικό να μπορεί να παρέχει αυτά τα δύο είδη διατροφής στους επισκέπτες τους, δεν έχουν μέχρι σήμερα προβεί σε κάποιες ενέργειες για την υιοθέτηση αυτών των ειδών διατροφής από τα τμήματα F&B. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις διατροφές κοσέρ και χαλάλ, αλλά ενδεχομένως και σε οικονομικούς περιορισμούς ή άλλα οργανωτικά θέματα. Είναι απαραίτητο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα, να κάνουν ενέργειες ώστε να ενισχύσουν τις γνώσεις των επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα, σχετικά με τις ιδιαίτερες διατροφικές προτιμήσεις των διάφορων θρησκευτικών ομάδων που είναι πιθανό να επισκεφθούν την χώρα για διακοπές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην προσέλκυση ενός μεγαλύτερου αριθμού τουριστών στην Ελλάδα και να την κάνει πιο ανταγωνιστική στον τουριστικό τομέα.
Description
Keywords
Διατροφή, Θρησκεία, Χαλάλ, Κοσερ, Ξενοδοχεία, Τουρισμός
Citation