Σύνθεση έγχρωμων νανοσωματιδίων πυριτίου με τη χρήση υπερήχων για εφαρμογές σε βιοασθητήρες DNA

Thumbnail Image
Date
2023-03-16
Authors
Αναστασοπούλου, Ευτυχία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η νανοτεχνολογία αποτελεί τεχνολογία αιχμής και πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προσέγγιση σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Η χρήση νανοσωματιδίων και νανοϋλικών γενικά, σε βιοαισθητήρες συνέβαλε δραματικά στη μείωση του κόστους και του χρόνου της ανάλυσης, στην αύξηση της απλότητας των αισθητήρων, στην αύξηση του αριθμού των αναλυτών που μπορούν να προσδιοριστούν ταυτόχρονα με έναν βιοαισθητήρα, καθώς και στην ενίσχυση του μετρούμενου σήματος. Υπάρχει πληθώρα διαφορετικών νανοσωματιδίων/νανοϋλικών που έχουν παρασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες εφαρμογές. Τα νανοσωματίδια πυριτίου, συγκεκριμένα, αποτελούν εξαιρετικούς ιχνηθέτες σε αναλυτικές μεθόδους και κυρίως σε βιοαισθητήρες εξαιτίας του εύκολου, γρήγορου και φθηνού τρόπου παρασκευής, της παρασκευής νανοσωματιδίων με μεγάλο εύρος μεγεθών και με ομοιόμορφη κατανομή, της ευκολίας στη χρήση, της εξαιρετικής σταθερότητας, καθώς και της μεγάλης διαλυτότητας σε υδατικά διαλύματα. Επιπρόσθετα, παρέχουν και όλα τα πλεονεκτήματα της χρήσης νανοϋλικών, όπως υψηλή ανιχνευσιμότητα και ευαισθησία. Στην παρούσα ΜΔΕ θα παρουσιαστούν μέθοδοι παρασκευής νανοσωματιδίων πυριτίου, καθώς και η διαδικασία παρασκευής έγχρωμων νανοσωματιδίων πυριτίου. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις αντιδράσεις σύζευξης με πρωτεΐνες και στις εφαρμογές τους στην ανάπτυξη βιοαισθητήρων. Επιπρόσθετα, κάνοντας χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού όπως SEM, TEM και DLS, θα λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος των νανοσωματιδίων. Εν κατακλείδι, θα παρουσιαστούν αποτελέσματα και συμπεράσματα για τους διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος των νανοσωματιδίων πυριτίου κατά τη σύνθεση και χρώση τους.
Description
Keywords
Νανοσωματίδια πυριτίου (SiNPs), Νανοσωματίδια (NPs), Έγχρωμα νανοσωματίδια, Μέθοδος Stöber, Μέθοδος υπερήχων, Βιοαισθητήρες
Citation