Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακού συστήματος ηλεκτρονικού εμπορίου ξηρών καρπών

Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ιστοτόπου εμπορίας ξηρών καρπών με την ονομασία KyrodimosNuts. Θα παρουσιάσουμε το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εμπίπτει το αντικείμενο της εργασίας, υπάρχουσες συναφείς υλοποιήσεις, καθώς και την δομή του κειμένου της εργασίας.
Description
Keywords
ηλεκτρονικό κατάστημα, Ηλεκτρονικό εμπόριο, Ξηροί καρποί
Citation