Το Ωδείο του Αγρίππα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-09-13

Authors

Τασσόπουλος, Ανδρέας

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας αποτελεί το Ωδείο του Αγρίππα, στενού συνεργάτη και γαμπρού του Οκταβιανού, στην Αρχαία Αγορά της πόλης των Αθηνών. Το Αγριππείο βρισκόταν σε χρήση από το δεύτερο μισό του 1ου αιώνα π.Χ. έως το πρώτο τέταρτο του 6ου αιώνα μ.Χ. Αρχικά θα γίνει μια συνοπτική επισκόπηση των γεγονότων που οδήγησαν στην κατάκτηση του ελλαδικού χώρου από τους Ρωμαίους. Ύστερα θα εξεταστεί η ιστορική πορεία της πόλης των Αθηνών από την αυγούστεια περίοδο μέχρι τις αρχές του 6ου αιώνα μ.Χ. και η μετάβαση της πόλης από την κλασική αρχαιότητα στην πρωτοβυζαντινή περίοδο. Έπειτα θα γίνει μια συνοπτική αναφορά στην οικοδομική ιστορία του κτηρίου. Το Αγριππείο γνώρισε τρεις οικοδομικές φάσεις. Στις δύο πρώτες οικοδομικές φάσεις το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος καλλιτεχνικών και φιλοσοφικών εκδηλώσεων. Κατά την τρίτη οικοδομική φάση ο χώρος του Αγριππείου προσαρτήθηκε σε ένα ευρύτερο κτηριακό συγκρότημα. Η χρήση του κτηριακού συγκροτήματος έχει προκαλέσει διαφωνίες μεταξύ των διάφορων μελετητών, οι οποίες έχουν οδηγηθεί, πλέον, σε μια σύγκλιση για τη χρήση του χώρου. Στο πρώτο κεφάλαιο θα εξεταστεί η πρώτη οικοδομική φάση του Αγριππείου και θα εντοπιστούν στοιχεία εκείνα, τα οποία ξεχωρίζουν το Αγριππείο από τα υπόλοιπα ωδεία του ελλαδικού χώρου. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στη δεύτερη οικοδομική φάση του Αγριππείου και τις μετατροπές που έγιναν σε αυτό ύστερα από την κατάρρευση της στέγης του. Έπειτα στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει περιγραφή των χώρων του νέου κτηριακού συγκροτήματος το οποίο οικοδομήθηκε στη θέση του Αγριππείου. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα εξεταστούν οι χρήσεις του χώρου κατά τις δύο πρώτες οικοδομικές του φάσεις. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει μία προσπάθεια ένταξης του οικοδομήματος στην μνημειακή τοπογραφία της αρχαίας αγοράς της Αθήνας. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Description

Keywords

Ρωμαϊκό ωδείο, Αγρίππας, Μνημειακή τοπογραφία

Citation