Αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου Conspectus στις συλλογές περιοδικών των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Thumbnail Image
Date
2009-07-07T10:31:50Z
Authors
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Τζεδάκη, Σάσα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Κατά το διάστημα: Ιανουάριος 1999 - Σεπτέμβριος 2000, εφαρμόστηκε πιλοτικά από έξι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες η μέθοδος Conspectus για την αξιολόγηση των συλλογών περιοδικών της Χημείας, Φυσικής και Πληροφορικής. Στόχος του έργου ήταν αφενός η αξιολόγηση των συλλογών με μια καθιερωμένη και αποδεκτή μέθοδο, αλλά κυρίως η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθούσε τις βιβλιοθήκες στη συνεργασία για την μελλοντική ανάπτυξη των συλλογών περιοδικών τους σε ορθολογική βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους βιβλιοθηκών και των ιδρυμάτων τους. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τόσο τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή της μεθόδου Conspectus, όσο και τα πορίσματα που προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου.
Description
Keywords
Conspectus, Συνεργατική ανάπτυξη συλλογών, Αξιολόγηση συλλογών, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ελλάδα
Citation