Υποκλινικός ασκίτης (grade I) : φυσική ιστορία και παράγοντες που σχετίζονται με την εξέλιξη του σε ασθενείς με κίρρωση ήπατος - πυλαία υπέρταση

Thumbnail Image
Date
2022-11
Authors
Θεοδωρακόπουλος, Θεόδωρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα αναφορικά με τη φυσική ιστορία του ασκίτη βαθμού 1 και της εξέλιξης του σε βαθμό 2/3 σε ασθενείς με κίρρωση. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διαλευκάνει αυτό το θέμα, να εκτιμήσει την ανάπτυξη των κύριων επιπλοκών που σχετίζονται στενά με την ανάπτυξη ασκίτη και να αναγνωρίσει προγνωστικούς παράγοντες επιβίωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Μέθοδοι: Καυκάσιοι κιρρωτικοί ασθενείς με ασκίτη βαθμού 1 αναλύθηκαν αναδρομικά. Κανένας από τους ασθενείς δεν ελάμβανε διουρητικά κατά τη διάγνωση. Οι ομάδες ελέγχου αποτελούνταν από 145 κιρρωτικούς με ασκίτη βαθμού 2/3 και 175 κιρρωτικούς χωρίς ασκίτη. Αποτελέσματα: Έναρξη διουρητικών πραγματοποιήθηκε σε 58 ασθενείς με ασκίτη βαθμού 1 στην ένταξη από τον θεράποντα. Στο τέλος της παρακολούθησης, 29 ασθενείς δεν είχαν ασκίτη, 33 ασθενείς είχαν ασκίτη βαθμού 1 και 38 ασθενείς είχαν ασκίτη βαθμού 2/3. Καμία μεταβλητή δε βρέθηκε να αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα ασκίτη βαθμού 2/3. Επτά ασθενείς εμφάνισαν αυτόματη βακτηριακή περιτονίτιδα ενώ ήταν υπό θεραπεία με διουρητικά. Εκείνη τη στιγμή μόνο ένας ασθενής είχε ασκίτη βαθμού 1. Το ποσοστό επιβίωσης ήταν παρόμοιο μεταξύ όλων των ομάδων που μελετήθηκαν. Συμπεράσματα: Αυτή η μελέτη υποδεικνύει ότι η παρουσία ασκίτη βαθμού 1 δεν αποτελεί προάγγελο ασκίτη βαθμού 2/3 σε ασθενείς με κίρρωση. Συνεπώς, οι ασθενείς με ασκίτη βαθμού 1 δε χρειάζονται ειδική θεραπεία με διουρητικά.
Description
Keywords
Ήπαρ, Πυλαία υπέρταση, Κίρρωση ήπατος, Ασκίητ
Citation