Η μηχανική μάθηση στην ιατρική ακριβείας

Thumbnail Image
Date
2022-12-07
Authors
Παππάς, Βασίλης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η χρήση του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT - Internet of T hings) σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας (EHR - Electronic Health Records) και την ανάπτυξη του τομέα της μηχανικής μάθησης θα μπορούσαν να βοηθήσουν την επιστήμη της Ιατρικής να παρέχει περισσότερο ακριβή και εξατομικευμένα αποτελέσματα. Στόχος της διπλωματικής είναι η παρουσίαση μεθόδων επιβλεπόμενης μάθησης (όπως decision trees, random f orests, extreme gradient boosting trees) καθώς και τεχνικές ερμηνευσιμότητας των αποτελεσμάτων των μεθόδων αυτών. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται σε πραγματικά δεδομένα ασθενών ηλικίας άνω των 50, που πάσχουν από καταθλιπτικά σύνδρομα ή μορφές άνοιας, προκειμένου να βρεθεί βέλτιστη λύση στον σχεδιασμό ερωτηματολογιών μικρότερου πλήθους λημμάτων.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Ηλεκτρονικά δεδομένα υγείας, Βιοδείκτες, Δέντρα απόφασης
Citation