Μελέτη παραμέτρων για τη σχεδίαση των επιπέδων ραδιοδικτύου και μεταγωγής στα δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-10-13

Authors

Κατσούλα, Ελευθερία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποσκοπεί στον σχεδιασμό ενός κυτταρικού δικτύου ασύρματων επικοινωνιών βασισμένου στην τεχνολογία GSM, σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν μέθοδοι για τη βέλτιστη διαχείριση των ραδιοπόρων του δικτύου, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αξιοπιστίας του. Η προσέγγιση της εργασίας στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του θέματος, καθώς και στην προβολή της σημασίας της τεχνολογίας GSM στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η τριεπίπεδη αρχιτεκτονική του δικτύου GSM και τα συστήματα από τα οποία απαρτίζεται. Επίσης, εξετάζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, οι προδιαγραφές και οι διάφορες λειτουργίες του. Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζονται τα φαινόμενα απωλειών που συμβαίνουν κατά τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων στο χώρο και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή τους. Η διάλειψη, η πολυόδευση, η ανάκλαση και άλλα φαινόμενα αποτελούν σημαντικό κομμάτι της μοντελοποίησης του ασύρματου καναλιού. Ο σκοπός του κεφαλαίου είναι να εξηγήσει αυτά τα φαινόμενα και να παρουσιάσει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή τους στη μοντελοποίηση του ασύρματου καναλιού. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφεται με λεπτομέρεια η παραμετροποίηση των μοντέλων ηλεκτρομαγνητικής διάδοσης που χρησιμοποιούνται για τη σχεδίαση ενός δικτύου, καθώς και οι βασικές αρχές τους. Είναι απαραίτητο ο σχεδιαστής να επιλέξει το κατάλληλο μοντέλο, καθώς αυτό έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ακρίβεια των εκτιμήσεων των απωλειών. Η επιλογή του σωστού μοντέλου απαιτεί προσεκτική ανάλυση και γνώση των παραμέτρων που επηρεάζουν τη διάδοση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Στο τέταρτο κεφάλαιο, εξετάζεται πώς διαχειρίζεται το κυτταρικό δίκτυο τις συχνότητες λειτουργίας και τις παραμέτρους σχεδιασμού. Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητο να περιοριστούν οι παρεμβολές που προκύπτουν και να εκτιμηθεί η χωρητικότητα του δικτύου, η οποία εξαρτάται από το συνδρομητικό φορτίο κίνησης. Η διαχείριση αυτών των παραμέτρων αποτελεί κρίσιμο σημείο για την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους χρήστες. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η σχεδίαση του συστήματος κινητών επικοινωνιών για το νομό Φθιώτιδας. Με βάση το γεωγραφικό ανάγλυφο και την πληθυσμιακή πυκνότητα, ο νομός διακρίνεται σε αστικές/ημιαστικές και ακατοίκητες περιοχές κάλυψης, με σκοπό την ακριβέστερη υπολογιστική αξιολόγηση του συνδρομητικού φορτίου. Στη συνέχεια, υπολογίζεται ο αριθμός των συχνοτήτων που απαιτείται για την κάλυψη του φορτίου αυτού. Οι συχνότητες εκχωρούνται στις κυψέλες με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται οι παρεμβολές και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος. Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος και εξυπηρετεί τις ανάγκες των χρηστών με αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία σχεδίασης του ασύρματου κυτταρικού δικτύου που υλοποιήθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας.

Description

Keywords

Κυψελωτά δίκτυα, Δίκτυα κινητών επικοινωνιών, Διαχείριση ραδιοπόρων

Citation