Εφηβικές εξαρτήσεις και γονείς : σχεδιάζοντας μια εφαρμογή πρώτων βοηθειών για γονείς

Thumbnail Image
Date
Authors
Γροσδάνη, Χαρίκλεια
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας αφορά στη διερεύνηση των απόψεων γονέων για την χρησιμότητα μιας δωρεάν γονεϊκής ψηφιακής εφαρμογής πρώτων βοηθειών για τις εφηβικές εξαρτήσεις. Η σχετική βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιστημονική έρευνας για τις εφηβικές εξαρτήσεις επικεντρώνεται στις ανάγκες και στρατηγικές παρέμβασης για την υποστήριξη του εξαρτημένου εφήβου και της οικογένειας, ενώ η στοχευμένη διερεύνηση των γονεϊκών αναγκών υποστήριξης και παρέμβασης υπολείπεται σημαντικά• πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση της ψηφιακών παρεμβάσεων υποστήριξης για την χρησιμότητα των οποίων δεν βρέθηκαν αντίστοιχες ερευνητικές μελέτες, πλην αυτών που επικεντρώνονται γενικότερα στον τομέα της ψυχικής και σωματικής υγείας. Αυτό ακριβώς το ερευνητικό κενό αποτέλεσε και το εφαλτήριο της παρούσας μελέτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας οι γονείς στο σύνολο τους δήλωσαν υψηλό ενδιαφέρον για τη χρησιμότητα μιας γονεϊκής ψηφιακής εφαρμογής πρώτων βοηθειών για τις εφηβικές εξαρτήσεις. Δηλώθηκε υψηλή προτίμηση για το σύνολο των παρατιθέμενων υπηρεσιών της ψηφιακής εφαρμογής, με υψηλότερη προτίμηση στην δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με επαγγελματία ψυχικής υγείας, και χαμηλότερη στην δυνατότητα διασύνδεσης με εξειδικευμένες στις εφηβικές εξαρτήσεις γονεϊκές ομάδες. Ως προς το είδος της εξάρτησης το υψηλότερο ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο πεδίο της εξάρτησης από το διαδίκτυο και την ινδική κάνναβη, ενώ το χαμηλότερο αφορούσε στην εξάρτηση από το αλκοόλ και τον καπνό. Στην βάσει των ανωτέρω, προτείνεται ο σχεδιασμός μιας δωρεάν ψηφιακής γονεϊκής εφαρμογής πρώτων βοηθειών για τις εφηβικές εξαρτήσεις. Λέξεις-κλειδιά: εφηβεία, εξαρτήσεις, γονείς, e-health, m-health, e-mental health, ανάγκες, παρεμβάσεις, ναρκωτικά, διαδίκτυο, χρησιμότητα.
Description
Keywords
Εφηβεία, Εξαρτήσεις, Γονείς, Χρησιμότητα, Ανάγκες, Παρεμβάσεις, Ηλεκτρονική υγεία, Κινητή υγεία, Ηλεκτρονική ψυχική υγεία, Ναρκωτικά
Citation