Καταναλωτική συμπεριφορά πελατών φαρμακείων και βαθμός ικανοποίησης από τις αγορές, τις υπηρεσίες και την ατμόσφαιρα του φαρμακείου

Thumbnail Image
Date
2007-05-14T13:35:00Z
Authors
Κατερίνης, Ιωάννης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η μελέτη είναι μια προσπάθεια ανίχνευσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς των πελατών των Ελληνικών φαρμακείων και του βαθμού ικανοποίησης τους από τις αγορές, τις υπηρεσίες και την ατμόσφαιρα του φαρμακείου με τη χρήση ερωτηματολογίου και τη μέθοδο της βολικής δειγματοληψίας σε δείγμα εκατό ατόμων. Σημαντική παράμετρος αποτέλεσε η εμπιστοσύνη των πελατών στο φαρμακοποιό. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναζητήθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα στα δημογραφικά στοιχεία, τα καταναλωτικά πρότυπα και τις μεταβλητές ατμόσφαιρα φαρμακείου, εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό και ικανοποίηση από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες.
Description
Keywords
Καταναλωτική συμπεριφορά, Φαρμακεία, Ατμόσφαιρα φαρμακείου, Αγορές, Φαρμακευτικές υπηρεσίες, Εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό, Καταναλωτικά πρότυπα, Πελάτες φαρμακείου
Citation