Καινοτομία στα οικοσυστήματα τροφίμων

Thumbnail Image
Date
2023-02
Authors
Λέσση, Μαρία
Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της,την καινοτομία στα οικοσυστήματα τροφίμων.Η εργασία μελετά τον τρόπο που σχετίζεται η καινοτομία με την επιχειρηματικότητα γενικότερα στα οικοσυστήματα,και ειδικότερα στα οικοσυστήματα του κλάδου τροφίμων,επηρεάζοντας καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων εντός αυτού ,καθώς και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που οι ίδιες θέτουν.Μελετάται επίσης, το επιχειρηματικό οικοσύστημα τροφίμων και η ενίσχυση την ανθεκτικότητας,οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι πρακτικές εφαρμογές γνώσης στα οικοσυστήματα αυτά,καθώς και τα καινοτόμα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα που αφορούν τον κλάδο συνολικότερα.Η εργασία ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή συμπερασμάτων,τα οποία τονίζουν την σημαντικότητα της καινοτομίας και της εφαρμογής της στα οικοσυστήματα τροφίμων.
Description
Keywords
Οικοσυστήματα
Citation