Οι συμβιωτικές σχέσεις των φυτών με άλλους οργανισμούς

Thumbnail Image
Date
2023-09-14
Authors
Βαλασιάδη, Μαρία Ελένη
Αντωνάτου, Αικατερίνη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική αναφέρεται στις συμβιωτικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των φυτών και διαφορετικών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι συμβιωτικές σχέσεις φυτών με τους μύκητες, κάνοντας αναφορά στα μυκόρριζα, τα ενδόφυτα και τις λειχήνες, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι συμβιωτικές σχέσεις φυτών με τα βακτήρια και η σημασία τους στις γεωργικές καλλιέργειες. Τέλος, περιγράφονται οι συμβιωτικές σχέσεις φυτών με τα ζώα και πιο συγκεκριμένα με τα μυρμήγκια, αναφέροντας τα αποτελέσματα αυτών των αλληλεπιδράσεων.
Description
Keywords
Συμβιωτικές σχέσεις, Φυτά, Μύκητες, Μυρμήγκια
Citation