Έξυπνα παιχνίδια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : συστηματική ανάλυση των τεχνολογικών και παιδαγωγικών προσφερόμενων δυνατοτήτων τους

datacite.contributor.RelatedPersonΛαβίδας Κωνσταντίνος
datacite.contributor.RelatedPersonΡαβάνης Κωνσταντίνος
datacite.contributor.SupervisorΚόμης Βασίλης
datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_f1cfel
dc.contributor.authorΜουρτά, Δέσποινα
dc.contributor.otherMourta, Despoina
dc.date.accessioned2022-11-15T12:33:41Z
dc.date.available2022-11-15T12:33:41Z
dc.date.copyright2022-02-21
dc.degreemasterThesisel
dc.description.abstractΗ παρούσα εργασία παρουσιάζει μια συστηματική ανασκόπηση των τελευταίων 30 ετών που αφορά τις έρευνες για τα Έξυπνα παιχνίδια και εστιάζει σε παιχνίδια που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (3-12 ετών). Η εργασία στοχεύει στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των έξυπνων παιχνιδιών (50 άρθρα) ως προς τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές τους προσφερόμενες δυνατότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιχνίδια σχεδιάζονται με βάση τέσσερις κύριες τεχνολογικές προσφερόμενες δυνατότητες και συνδυασμούς τους. Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των έξυπνων παιχνιδιών μελετώνται ως προς τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης και οι μαθησιακοί στόχοι τους στοχεύουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων σε διαφορετικά θέματα και στόχους με βάση εγκάρσιες ικανότητες, όπως επίλυση προβλημάτων, χωρική σκέψη, υπολογιστική σκέψη, συνεργασία και συμβολική σκέψη. Τέλος, με την ανάλυση πολλαπλής αντιστοιχίας, οι συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους τεχνολογικών και εκπαιδευτικών προσόντων των έξυπνων παιχνιδιών ομαδοποιούνται με την εξέλιξη των προσφερόμενων δυνατοτήτων που σχετίζονται με την ημερομηνία ανάπτυξής τους. Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια, τα έξυπνα παιχνίδια αφορούν ειδικές επιστήμες (προγραμματισμός) και κάποιες δεξιότητες του 21ου αιώνα (STEM και υπολογιστική σκέψη). Αντίθετα, τα πρώτα 20 χρόνια, τπ ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο σε εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η συναισθηματική σκέψη, η συμβολική σκέψη, η αφήγηση ιστοριών και η επίλυση προβλημάτων.el
dc.description.translatedabstractThe present paper presents a systematic review of the last 30 years that concerns records on Smart Toys and focuses on toys regarding early childhood and primary education children (3–12 years old). This paper aims to analyze and categorize smart toys (50 articles) in terms of their technological and educational affordances. The results show that the toys are designed based on four main technological affordances and their combinations. The educational affordances of smart toys are studied in terms of different use modes and their learning objectives aimed to identify specific objectives in different subjects and objectives based on transversal competencies such as problem solving, spatial thinking, computational thinking, collaboration and symbolic thinking. Finally, with the multiple correspondence analysis, the correlations between smart toys’ individual technological and educational affordances are grouped with the evolution of affordances related to their development date. In conclusion, in recent years, smart toys concern special sciences (programming) and some 21st-century skills (STEM and computational thinking). In contrast, in the first 20 years, the interest focused more on transverse skills, such as collaboration, emotional thinking, symbolic thinking, story-telling and problem solving.el
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10889/24001
dc.language.isogrel
dc.subjectΈξυπνα παιχνίδιαel
dc.subjectΠροσφερόμενες δυνατότητεςel
dc.subjectΠρώιμη παιδική ηλικίαel
dc.subjectΠρωτοβάθμια εκπαίδευσηel
dc.subject.alternativeSmart toysel
dc.subject.alternativeAffordancesel
dc.subject.alternativeEarly childhoodel
dc.subject.alternativePrimary educationel
dc.titleΈξυπνα παιχνίδια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : συστηματική ανάλυση των τεχνολογικών και παιδαγωγικών προσφερόμενων δυνατοτήτων τουςel
dc.title.alternativeSmart toys in early childhood and primary education : a systematic review of technological and educational affordancesel
oaire.licenseConditionnullel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Διπλωματική ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.pdf
Size:
1.76 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.53 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: