Αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας σε ασύρματα δίκτυα

Thumbnail Image
Date
2007-11-23T10:10:48Z
Authors
Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ασχολούμαστε με ζητήματα ελαχιστοποίησης της κατανάλωσης ενέργειας που ανακύπτουν σε ασύρματα δίκτυα. Εξετάζουμε τόσο την περίπτωση ασυρμάτων δικτύων τύπου ad hoc όσο και την περίπτωση όπου υπάρχει ένα σταθερό ενσύρματο δίκτυο το οποίο συνδέει τους σταθμούς εκπομπής, οι οποίοι χρησιμοποιούν ασύρματα μέσα προκειμένου να μεταδώσουν μηνύματα στους χρήστες. Στην πρώτη κατηγορία, μελετούμε τόσο περιπτώσεις όπου η συνάρτηση κόστους στις ακμές είναι συμμετρική, όσο και περιπτώσεις όπου δεν ισχύει αυτή η υπόθεση. Εξετάζουμε επιπλέον προβλήματα που προκύπτουν όταν θεωρούμε ότι οι σταθμοί βρίσκονται σε κάποιον Ευκλείδειο χώρο και η απόσταση εξαρτάται από την Ευκλείδεια απόσταση. Παρουσιάζουμε αποτελέσματα υπολογιστικής δυσκολίας για την εύρεση τόσο της βέλτιστης λύσης όσο και μιας καλής προσεγγιστικής λύσης. Από την άλλη πλευρά, αποδεικνύουμε άνω φράγματα στον λόγο προσέγγισης διάφορων πολυωνυμικών αλγορίθμων. Στην περίπτωση που θεωρούμε πως οι σταθμοί μετάδοσης είναι συνδεδεμένοι με ένα ενσύρματο δίκτυο, έχουμε το πρόβλημα της συσταδοποίησης. Παρουσιάζουμε έναν βέλτιστο πολυωνυμικό αλγόριθμο για την περίπτωση όπου τα σημεία είναι συνευθειακά, ενώ αποδεικνύουμε αποτελέσματα υπολογιστικής δυσκολίας για την περίπτωση των δύο ή περισσοτέρων διαστάσεων. Τέλος, παρουσιάζουμε έναν προσεγγιστικό αλγόριθμο του οποίου ο λόγος προσέγγισης μπορεί να πλησιάσει αυθαίρετα κόντα το 1, με άλλα λόγια παρουσιάζουμε ένα προσεγγιστικό σχήμα πολυωνυμικού χρόνου.
Description
Keywords
Ασύρματα δίκτυα, Ελαχιστοποίηση ενέργειας, Προσεγγιστικοί αλγόριθμοι
Citation