Αξιολόγηση της επίδρασης συμπυκνωμένου εναιωρήματος Beauveria bassiana Strain GHA σε ακμαία Tribolium confusum

Thumbnail Image
Date
2022-09-23
Authors
Μπαλντούμη, Αναστασία-Ιφιγένεια
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στο εργαστήριο Φυτοπροστασίας, στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών (πρώην τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος). Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης συμπυκνωμένου εναιωρήματος Beauveria bassiana Strain GHA σε ακμαία κολεόπτερα Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae). Στη μελέτη πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακές δοκιμές για την αξιολόγηση του δρώντος συστατικού Beauveria bassiana Strain GHA σε ακμαία έντομα Tribolium confusum, που είναι εχθροί των αποθηκευμένων προϊόντων. Για την διεξαγωγή του πειράματος, ως τροφή των εντόμων χρησιμοποιήθηκαν λεπτές νιφάδες βρώμης εμπορίου. Το φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει το υπό διερεύνηση δρων συστατικό είναι βιοδραστικό εντομοκτόνο επαφής με βάση ζωντανά σπόρια του μύκητα Beauveria bassiana (συμπυκνωμένο εναιώρημα 10,7 SC). Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αξιολογήθηκε σε τρυβλία διαμέτρου 9cm που περιείχαν 10g βρώμης και όπου τοποθετήθηκαν 10 ενήλικα έντομα Tribolium confusum, ύστερα από διαδικασία εμβάπτισης στο σκεύασμα. Το πείραμα αποτελούνταν από έξι μεταχειρίσεις (μαζί με τον μάρτυρα), σε κάθε μια από τις οποίες εφαρμόστηκε διαφορετική δόση του σκευάσματος. Σε κάθε σειρά υπήρχαν 5 επαναλήψεις. Καταγράφηκε η θνησιμότητα των εντόμων μετά από 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 και 56 ημέρες. Από τις σειρές που εξετάστηκαν παρατηρήθηκε ποσοστό θνησιμότητας 100% των εντόμων σε δόση άνω των 6000ppm σκευάσματος. Λιγότερο ευπαθή στο δρων συστατικό ήταν τα έντομα στις σειρές όπου εφαρμόστηκε δόση μικρότερη των 3000ppm. Για την υλοποίηση της μελέτης τα ακμαία Tribolium confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) προήλθαν από ειδικά βάζα που περιλάμβαναν αλεύρι, το οποίο είναι η πιο σύνηθες τροφή του συγκεκριμένου εντόμου. Μετά τη λήξη της μελέτης τα νεκρά έντομα και το χρησιμοποιημένο προϊόν (βρώμη) απορρίφθηκαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν για κάποιο άλλο σκοπό.
Description
Keywords
Βιολογική αντιμετώπιση, Έντομα αποθηκών
Citation