Οικονομική προσέγγιση - ανάλυση εταιρειών παροχής υπηρεσιών (outsourcing) στην Ελλάδα

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-27

Authors

Μπακογιάννη, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία εκπονείται στο πλαίσιο των Μεταπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός της είναι να εμβαθύνει και να αναδείξει έναν κλάδο με έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, τόσο σε πανελλήνιο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για τον κλάδο του BPO ή αλλιώς Business Processes Outsourcing, δηλαδή εταιρείες που αναλαμβάνουν ως εξωτερικοί συνεργάτες την εκτέλεση διεργασιών κυρίως υποστηρικτικής φύσης για άλλους οργανισμούς, όπως οι διαχείριση του τμήματος υποστήριξης υπολογιστών, η μισθοδοσία, το νομικό τμήμα, η στελέχωση κ.α. Η μελέτη του κλάδου θα εστιάσει κυρίως στις 5 εταιρείες που πρωταγωνιστούν στην ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, βάσει κύκλων εργασιών: τις Deloitte, Ernst & Young, PwC, KPMG και Grant Thornton. Η μελέτη τους, θα γίνει βάσει της θεωρίας αριθμοδεικτών και θα βασίζεται στις οικονομικές καταστάσεις που δήλωσαν οι οργανισμοί κατά την τριετία 2021-2023. Αναλυτικότερα, η εργασία ακολουθεί την εξής δομή: ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Πρόκειται για μια πρώτη γνωριμία με το θέμα της παρούσας εργασίας, καθώς και τα κίνητρα και τους λόγους που καθιστούν χρήσιμη τη μελέτη του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εξετάζεται ενδελεχώς ο εξωπορισμός, δηλαδή η πρακτική του outsourcing. Έμφαση δίνεται τόσο στη θεωρία και τα κίνητρα πίσω από την πρακτική αυτή, τόσο και στο πώς και πόσο αυτή η λογική ακολουθείται και στο ελληνικό επιχειρείν. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Εδώ, η ανάλυση εμβαθύνει στον εξωπορισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών, που είναι κλάδος της γενικής πρακτικής του outsourcing. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Στο κεφάλαιο αυτό η μελέτη εστιάζει στις 5 εταιρείες του κλάδου που αποτελούν τους κύριους εκπροσώπους του BPO στην Ελλάδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ασχοληθεί με τη θεωρία των αριθμοδεικτών, αναλύοντας την αξία τους, και δίνοντας παραδείγματα αριθμοδεικτών που συχνά προτιμώνται σε τέτοιες αναλύσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Εδώ, γίνονται οι υπολογισμοί και ο σχολιασμός των δεικτών των εταιρειών του κλάδου, βάσει των οικονομικών τους καταστάσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας συμπυκνώνεται η γνώση και η μελέτη όλων των προηγούμενων κεφαλαίων, με καταληκτικά σχόλια και προτάσεις για περαιτέρω μελέτη, με συναφείς θεματολογίες. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Περιλαμβάνει αποτυπώσεις από τις οικονομικές καταστάσεις των οργανισμών που εξετάζονται για την τριετία 2021-2023

Description

Keywords

Εξωπορισμός, Επιχειρησιακές λειτουργίες, Αριθμοδείκτες

Citation