Το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας οικονομίας και η αξιοποίησή του

Thumbnail Image
Date
0022-02-22
Authors
Παλαμάρη, Ειρήνη
Χασάν Ογλού, Οζγκέ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η υποκατάσταση των συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία αντιπροσωπεύεται από μια κοίλη καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. -Όταν μια οικονομία παράγει μια χαμηλή ποσότητα ενός αγαθού, το κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή αυτού του αγαθού είναι χαμηλό και η οριακή παραγωγικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του αγαθού είναι υψηλή. -Όταν μια οικονομία παράγει μια υψηλή ποσότητα ενός αγαθού, το κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή αυτού του αγαθού είναι υψηλό και η οριακή παραγωγικότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αυτού του αγαθού είναι χαμηλή. Όταν μια οικονομία παράγει το περισσότερο που μπορεί από τους πόρους της, το κόστος ευκαιρίας για την παραγωγή ενός αγαθού είναι ίσο με τη σχετική τιμή αυτού του αγαθού στις αγορές.Μια οικονομία προβλέπεται ότι θα εξάγει αγαθά έντασης των συντελεστών παραγωγής που έχει σε αφθονία και θα εισάγει αγαθά έντασης των συντελεστών παραγωγής που έχει σε σπανιότητα.
Description
Keywords
Οικονομική ανάπτυξη, Αξιοποίηση αγαθών
Citation