Διαμόρφωση συμπεριφοράς καταναλωτών μέσω των social media

Thumbnail Image
Date
Authors
Κοτσανοπούλου, Νικολίτσα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει και να αναλύσει τους τρόπους με τους οποίους τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν και να διαμορφώσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών. Εξετάζεται η επιρροή του Youtube, του Facebook, του Instagram και του TikTok, καθώς και ο ρόλος των influencers. Μέθοδος: Διενεργήθηκε αναζήτηση, στη διεθνή βιβλιογραφία, μελετών και ερευνών που εξετάζουν την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην καταναλωτική συμπεριφορά. Τα ευρήματα αυτών των μελετών, αναλύθηκαν και μελετήθηκαν συγκριτικά, οδηγώντας στα συμπεράσματα της παρούσας έρευνας. Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι η στάση και οι αποφάσεις αγοράς των καταναλωτών επηρεάζεται από όλα τα social media. Τα διαφημιστικά μηνύματα μιας εμπορικής επωνυμίας στο Facebook, αυξάνουν την αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές και τη δέσμευση στην επωνυμία, διαμορφώνοντας θετικές στάσεις που οδηγούν στην πρόθεση των χρηστών να αγοράσουν το διαφημιζόμενο προϊόν. Ανάλογη είναι και η δυναμική του Instagram και του YouTube. Ακόμη, τα σύντομα βίντεο στο Tiktok δημιουργούν αξία προϊόντος και το περιεχόμενό τους έχει σημαντική επίδραση στη στάση των καταναλωτών απέναντι σε διάφορα προϊόντα και επωνυμίες. Σημαντική αναδεικνύεται και η επίδραση των influencers, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από τους καταναλωτές ως αξιόπιστες πηγές πληροφοριών και οι αγοραστικές τους αποφάσεις επηρεάζονται από τις κριτικές, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν στα διάφορα social media. Συμπέρασμα: Τα social media και οι influencers διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών, επηρεάζοντας την αναγνωρισιμότητα του brand, την πρόθεση αγοράς και τις αγοραστικές αποφάσεις του κοινού. Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξετάσθηκαν, το
Description
Keywords
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Καταναλωτική συμπεριφορά
Citation