Μελέτη αλληλεπίδρασης δύο παθογόνων παραγόντων για την αντιμετώπιση του κολεοπτέρου Sitophilus oryzae”

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Τριανταφύλλου, Βασιλική Α. Μ.11731

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Abstract

Στη παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των εντομοπαθογόνων μυκήτων Beauveria bassiana Balsamo (Vuillemin) (Hypocreales: Cordycipitaceae) και Isaria fumosorosea (Wize) Brown & Smith (Hypocreales: Clavicipitaceae) σε νεαρά ακμαία του εντόμου Sitophilus oryzae (Linnaeus) (Coleoptera: Curculionidae) Νεαρά ακμαία Sitophilus oryzae ψεκάστηκαν με διαλύματα κονιδίων των παραπάνω εντομοπαθογόνων μυκήτων σε συγκεκριμένες δόσεις μεμονωμένα ή σε συνδυασμό. Επίσης, η συνδυασμένη δράση των μικροοργανισμών υπολογίστηκε στο τέλος του πειράματος και βρέθηκε προσθετική σε πέντε συνδυασμούς ενώ σε πέντε συνδυασμούς, η συνδυαστική δράση των παθογόνων βρέθηκε αρνητική και χαρακτηρίζεται ως ανταγωνιστική. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας προσφέρουν ισχυρές ενδείξεις για επιτυχή χρησιμοποίηση ορισμένων στελεχών των εντομοπαθογόνων μυκήτων στον έλεγχο των ακμαίων του εντόμου S. oryzae.

Description

Keywords

Εντομο ( Sitophilus oryzae) - Προιόντα, Αποθηκευμένα, Μύκητες, Εντομοπαθογόνοι - Προστασία, Μέτρα

Citation