Σχεδιασμός και ανάπτυξη χωρικής φορητής εφαρμογής για πολλούς χρήστες

Thumbnail Image
Date
Authors
Γιαμάς, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το αντικείμενο αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογής κινητών τηλεφώνων για την εκπόνηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών με πολλούς παίκτες. Η εφαρμογή αποτελεί μια ευμετάβλητη ψηφιακή πλατφόρμα που μπορεί να υποστηρίξει παιχνίδια με διαφορετικούς κανόνες και περιεχόμενο, βασισμένη σε παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν. Αρχικά παρατίθενται οι επιμέρους στόχοι της εφαρμογής καθώς και το περιβάλλον θεωρητικό πλαίσιο. Στη συνέχεια γίνεται μια αναλυτική περιγραφή ολόκληρης της διαδικασίας σχεδιασμού και έπειτα της διαδικασία ανάπτυξης που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας. Τέλος, μετά από αναλυτική και διερευνητική αξιολόγηση με τη συμμετοχή χρηστών σχολιάζονται τα συμπεράσματα που παρήχθησαν και οι δυνατότητες επέκτασης που αποκαλύφθηκαν. Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας είναι ένα ολοκληρωμένο προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως έχει αλλά και ως βάση για την ανάπτυξη μιας περισσότερο πολύπλοκης πλατφόρμας στήριξης χώρο-ευαίσθητων παιχνιδιών.
Description
Keywords
Χώρο-ευαίσθητα παιχνίδια, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, Σοβαρά παιχνίδια, Παιχνίδια πολλών παικτών
Citation