Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος : νοσηλευτικές παρεμβάσεις

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Αριστοφάνους, Ραφαέλα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος (ΣΕΛ) είναι ένα συστηματικό αυτοάνοσο νόσημα το οποίο προκύπτει ως αποτέλεσμα της επίθεσης, μέσω παραγωγής αυτοαντισωμάτων, του ανοσοποιητικού συστήματος στα υγιή κύτταρα και ιστούς του ίδιου του οργανισμού. Πρόκειται για μια χρόνια νόσο που επηρεάζει τη ζωή του ασθενή σε όλα τα επίπεδα με μεγάλες ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Σκοπός: Ο σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η πλήρης μελέτη της νόσου και η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου του νοσηλευτή. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάβανε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα από κλινικές και ανασκοπικές μελέτες στις βάσεις δεδομένων Mediline, ΝΙΗ, PubMed καθώς και από βιβλιογραφικές πηγές, τόσο ελληνικές όσο και διεθνείς. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε ότι ο ΣΕΛ είναι μια πολυσυστηματική, χρόνια ρευματολογική πάθηση, που παρουσιάζει κλινική πορεία με εξάρσεις-υφέσεις και προκαλεί βλάβη στα όργανα του σώματος. Επηρεάζει κυρίως το γυναικείο φύλο συνήθως στην αναπαραγωγική ηλικία, με αναλογία γυναικών/αντρών 9:1. Η επίδραση διαφόρων παραγόντων στο κύτταρο οδηγεί το ανοσοποιητικό σύστημα στην παραγωγή αυτο-αντιγόνων, ενεργοποίηση των Τ και Β κυττάρων, τα οποία αυτοσυντηρούνται από μια χρόνια στοχευόμενη ανοσοαπόκριση. Η απελευθέρωση κυτοκίνης, η ενεργοποίηση του συμπληρώματος και η παραγωγή αυτοαντισωμάτων οδηγούν σε βλάβες οργάνων. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί σημαντικό σημείο πρόληψης και ανακούφισης των συμπτωμάτων. Σημαντικό ρόλο στην θεραπεία του Συστηματικού Ερυθηματώδη Λύκου διαδραματίζει ο νοσηλευτής παρέχοντας ψυχολογική υποστήριξη με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς.
Description
Keywords
Ανοσοποιητικό σύστημα, Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, Αυτοάνοσο νόσημα
Citation